Ταξιδεύει με μια ομάδα τεσσάρων ατόμων παντού. Μαζί με τον εξοπλισμό προστασίας έχει 1.470 συνολικά κιλά προστατευτικής κάλυψης ή αλλιώς «το μεγάλο τείχος».