Τα «κρυφά» μηνύματα πίσω από τα λογότυπα εταιρειών

Τα «κρυφά» μηνύματα πίσω από τα λογότυπα εταιρειών

Τι σημαίνει το κόκκινο, το μπλε και η χρήση των κύκλων; 

Η οπτική ταυτότητα μια εταιρείας είναι ένα από τα σημαντικότερα στοιχεία της. Λογότυπα και κάρτες είναι η «εικόνα» τους. Πόσο τυχαία είναι, όμως,  επιλογή τους;

Τη στιγμή που οι περισσότεροι πιστεύουν πως τα χρώματα είναι τυχαία, θα δείτε πως δε πρόκειται για μια «αθώα» επιλογή.