Τα πρόσωπα που μας απασχόλησαν το 2019

Τα πρόσωπα που μας απασχόλησαν το 2019
Από πολιτικούς μέχρι ακτιβιστές και αθλητές ανακαλύψτε ποια ήταν τα πρόσωπα που συζητήθηκαν περισσότερο τη χρονιά που μας πέρασε.

Από τη Στέλλα Ταξίδη

Αθλητές, πολιτικοί και ακτιβιστές, και διευθύνοντα στελέχη εταιρειών αποτελούν τις πιο σημαντικές προσωπικότητες της χρονιάς που μας πέρασε. Πολλές είναι οι σημαντικές αλλαγές που πραγματοποιήθηκαν μέσα στο 2019, από εκδηλώσεις ακτιβισμού και σημαντικές διακρίσεις μέχρι ακραίες δηλώσεις και αμφιλεγόμενες εμφανίσεις.

Αυτοί είναι μερικές από τις σημαντικότερες προσωπικότητες που μας απασχόλησαν το 2019.