Ανδρέας Ταπραντζής

Διευθύνων Σύμβουλος της Avis

Ο Ανδρέας Ταπραντζής είναι ο Διευθύνων Σύμβουλος της Avis, από το Νοέμβριο του 2014. Σχεδίασε και ολοκλήρωσε τη ριζική αναδιοργάνωση της εταιρίας με σκοπό την πώλησή της από την Τράπεζα Πειραιώς. Η συναλλαγή έγινε το 2017 στα €325 εκατ. (EV) και ήταν από τις μεγαλύτερες στη χώρα. Συνεχίζει στην ίδια θέση και με τους νέους μετόχους. Σήμερα, η Avis είναι η πρώτη εταιρία μισθώσεων αυτοκινήτων στην Ελλάδα, με 500 άτομα προσωπικό, ευρύ δίκτυο σταθμών ενοικίασης, στόλο 40.000 οχημάτων, αξία ενεργητικού €500 εκατ., ετήσια έσοδα πάνω από €180 εκατ. και EBITDA €100 εκατ.
Πριν από την τρέχουσα θέση του, υπήρξε ο Εντεταλμένος Σύμβουλος του Ταμείου Αξιοποίησης της Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου, από την έναρξη λειτουργίας του τον Αύγουστο του 2011 έως το Νοέμβριο του 2014. Ήταν υπεύθυνος για την αξιοποίηση της ιδιωτικής ακίνητης περιουσίας του δημοσίου, που περιελάμβανε αεροδρόμια, λιμάνια, μαρίνες, ξενοδοχεία και μεγάλες εκτάσεις γης. Κατά τη διάρκεια της θητείας του, το ΤΑΙΠΕΔ υλοποίησε συμβάσεις της τάξης των €12,5 δις., όπως η σύμβαση για το Ελληνικό, τον Αστέρα Βουλιαγμένης και τα Περιφερειακά Αεροδρόμια,  προσελκύοντας πολλαπλάσιες δευτερογενείς επενδύσεις.

To 2009, ανέλαβε καθήκοντα COO και Managing Director Λιανικής Τραπεζικής στο Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο (ΤΤ). Τον Δεκέμβριο του 2010, ανέλαβε καθήκοντα Αν. Διευθύνοντος Συμβούλου της T Bank (θυγατρική του ΤΤ).

Από το 2005 έως το 2009, ήταν Διευθύνων Σύμβουλος των Ελληνικών Ταχυδρομείων (ΕΛΤΑ), ενώ παράλληλα ήταν μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου και Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου. Κατά τη διάρκεια της θητείας του, τα ΕΛΤΑ ήταν κερδοφόρα με τζίρο άνω των €600 εκατ. και κέρδη €50 εκατ. ετησίως, ως αποτέλεσμα ριζικής αναδιοργάνωσης και επενδύσεων σε νέες τεχνολογίες. Το έργο του στα ΕΛΤΑ έχει αναγνωριστεί διεθνώς. Τον Αύγουστο του 2008, εξελέγη από τις 192 Ταχυδρομικές Επιχειρήσεις του κόσμου, Πρόεδρος του Παγκόσμιου Ταχυδρομικού Συμβουλίου (POC) της Διεθνούς Ταχυδρομικής Ένωσης (UPU), ενός οργανισμού του ΟΗΕ με έδρα την Βέρνη, για την περίοδο 2008 έως 2012.

Από τον Ιούλιο του 2019 είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Attica Bank, καθώς επίσης και Πρόεδρος της Επιτροπής Διαχείρισης Κινδύνων.

Ο Δρ. Ταπραντζής είναι διπλωματούχος Χημικός Μηχανικός (MSc) και διδάκτορας (PhD) του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, στη γνωστική περιοχή της ανάπτυξης μοντέλων τεχνητής νοημοσύνης (ΑΙ). Διαθέτει MBA και πιστοποιητικό AMP από το INSEAD. Είναι 54 ετών, παντρεμένος με 3 παιδιά.

Andreas Taprantzis

Andreas Taprantzis is the CEO of Avis Greece, since November 2014. He led a massive turnaround of the company and concluded its successful divestment from the Piraeus Bank in 2017. Valued at €325 million, this was one the biggest transactions in the country. He continued in his role with the new shareholders. Today, Avis is the leading car rental company, with more than 500 people, a wide network of car rental stations, a fleet of 40,000 vehicles, a balance sheet of more than €500 million in assets, annual revenues in excess of €180 million and EBITDA at the range of €100 million.

Prior to his current position, he was the Executive Director of the Hellenic Republic Asset Development Fund (HRADF), since its inception in August 2011 until November 2014. He was responsible for all infrastructure and real estate assets, including airports, ports, marinas, hotels and numerous land plots and properties. During his term, the HRADF materialized contracts worth about €12.5 billion, such as the transactions of the old Athens Airport (Hellinikon), the Astir Palace in Vouliagmeni and the concession of 14 Regional Airports, attracting multiple derivative investments.

In 2009, he was the COO and Managing Director for Retail Banking of the Hellenic Postbank (TT) as well as BoD member and Chairman of the Audit Committee. In December 2010, he assumed the role of Deputy CEO of T Bank (an affiliate of the Hellenic Postbank).

From 2005 up to 2009, he was the CEO of the Hellenic Post Office (ELTA), while at the same time he was member of the Board of Directors of the Hellenic Postbank (TT). During his term, ELTA were profitable with revenues exceeding €600 million and profits of about €50 million annually, as a result of a wide reorganization and investments in new technologies. His work at ELTA received international distinction and acknowledgement. In August 2008, he was elected, by the 192 Postal Operators of the world, as Chairman of the Postal Operations Council (POC) of the Universal Postal Union (UPU), a UN organization based in Bern, for the period 2008 to 2012.

Since July 2019, he is a member of the Board of Directors of Attica Bank, as well as the Chairman of its Risk Management Committee.

Dr. Taprantzis holds a MSc Degree in Chemical Engineering and a PhD Degree in process control and artificial intelligence from the National Technical University of Athens, as well as an MBA and an Advanced Management Certificate (ALP) from INSEAD. He is 54 years old, married with 3 kids.