Αθηνά Χατζηπέτρου

Πρόεδρος και Διευθύνουσα Σύμβουλος της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας (ΕΑΤ)

H κυρία Αθηνά Χατζηπέτρου σήμερα είναι Πρόεδρος και Διευθύνουσα Σύμβουλος της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας (ΕΑΤ). Η επαγγελματική της εμπειρία επικεντρώθηκε στην Οικονομική Διεύθυνση, την διαμόρφωση και εφαρμογή Επιχειρηματικής Στρατηγικής, Χρηματοροές, κατάρτιση Επιχειρηματικών Σχεδίων, ανάλυση κινδύνων, εσωτερικούς οικονομικούς ελέγχους και λογιστική.

Έχει διατελέσει Πρόεδρος του Ταμείου Αρχαιολογικών Πόρων (ΤΑΠ) και προηγουμένως εργάστηκε στον αμιγώς ιδιωτικό τομέα ως Οικονομικός Σύμβουλος στην UNECE, Group CFO στην Inchape Toyota Hellas, Οικονομική Διευθύντρια στην BDF Hellas (Beiersdorf Hellas) και Περιφερειακή Οικονομική Διευθύντρια για την Coca Cola 3E. Σπούδασε Οικονομικά και Επιχειρησιακή Έρευνα, ενώ οι πρώτες επαγγελματικές της εμπειρίες ξεκίνησαν από την PwC και την Johnson & Johnson.