Χάρης Μπρουμίδης

Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος Vodafone Ελλάδας