Δημήτρης Κουτσόπουλος

Διευθύνων Σύμβουλος, Deloitte Ελλάδος

Ο Δημήτρης Κουτσόπουλος είναι Διευθύνων Σύμβουλος της Deloitte στην Ελλάδα και μέλος του Deloitte Central Mediterranean Executive Committee. Ο Δημήτρης εργάζεται στην Deloitte από το 1998 και εκ τότε έχει συμβάλλει σημαντικά στην περαιτέρω ανάπτυξη της παροχής υπηρεσιών καθώς και στην διαχείριση σύνθετων και απαιτητικών έργων. Ξεκίνησε την πορεία του στην Deloitte ως Ορκωτός Ελεγκτής έχοντας ηγηθεί πολλών ελέγχων εταιρειών, μεταξύ άλλων εισηγμένων στο Χρηματιστήριο Αθηνών και πολυεθνικών οργανισμών.

Τον Μάρτιο του 2004 εργάστηκε στο τμήμα των Χρηματοοικονομικών Συμβουλευτικών υπηρεσιών (Financial Advisory) και το 2006 τέλεσε Εταίρος του εν λόγω τμήματος. Συγκεκριμένα έχει συμβάλλει πολύ θετικά στην ίδρυση και την ανάπτυξη του τμήματος Υποστήριξης Συναλλαγών (Transaction Support) και του τμήματος Λειτουργικής Αναδιάρθρωσης (Restructuring). Τον Ιούνιο του 2011 ο Δημήτρης χρίστηκε Επικεφαλής των Συμβουλευτικών Υπηρεσιών (Consulting) της Deloitte. Είναι Ορκωτός Λογιστής στο ICAEW και στο Ηνωμένο Βασίλειο (FCCA – Fellow Chartered Certified Accountant), κάτοχος πτυχίου οικονομικών σπουδών και κάτοχος δύο μεταπτυχιακών τίτλων, στην Διεθνή Χρηματοοικονομική και στην Διεθνή Διοίκηση Επιχειρήσεων.

Ο Δημήτρης είναι μέλος του Εποπτικού Συμβουλίου του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών στην Ελλάδα και ιδρυτικό μέλος του Συμβουλίου της Ανταγωνιστικότητας της Ελλάδας.

Dimitris Koutsopoulos 

Dimitris Koutsopoulos is the CEO of Deloitte Greece and Member of the Deloitte Central Mediterranean Executive Committee. Dimitris joined Deloitte in 1998 and he has worked since to further develop the firm’s service offerings to solve clients’ complex challenges. He joined the Firm as an Auditor and over the years led the audits of various companies, among which listed in ASE and multinationals.

Dimitris joined the department of Financial Advisory Services (FAS) in March 2004 and became a FAS partner in 2006. He has contributed significantly to the foundation and development of the Transaction Support and Restructuring advisory service lines. In June 2011, Dimitris was appointed as the Leader of the Greek Consulting business. He is a Chartered Accountant ICAEW, a Fellow Certified Chartered Accountant (FCCA) and holds a BSc in Economics and two post graduate degrees in International Finance and Business & Management. Dimitris is a member of the Supervisory Committee of the Greek Registered Auditors and a Founding Member of the Council of Competitiveness of Greece.