Δρ. Δόμνα Μιχαηλίδου

Υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων

Υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, αρμόδια για την κοινωνική πρόνοια και την κοινωνική αλληλεγγύη.

Η Δρ. Δόμνα Μιχαηλίδου είναι ακαδημαϊκός οικονομολόγος που ασχολείται με κύριο αντικείμενο την οικονομική ανάπτυξη και τις χρηματοοικονομικές κρίσεις. Υπήρξε σύμβουλος του Πρωθυπουργού, για μία σειρά θεμάτων που σχετίζονται με τις διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις και τις χρηματοπιστωτικές αγορές. Εργάστηκε για τον οργανισμό OECD στο Παρίσι και την Αθήνα. Έχει επίσης διδάξει στο Πανεπιστήμιο του Cambridge και στη Σχολή Δημόσιας Πολιτικής του Πανεπιστημιακό Κολέγιο Λονδίνου (UCL). Υπήρξε σύμβουλος στο Πρόγραμμα των Ηνωμένων Εθνών για την Ανάπτυξη (UNDP). Είναι κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών και διδακτορικού τίτλου στην Οικονομική Ανάπτυξη από το Πανεπιστήμιο του Cambridge.

Dr. Domna Michailidou, Deputy Minister of Labor and Social Affairs, responsible for social welfare and social solidarity

Dr. Domna Michailidou is an academic economist working on economic development and financial crises. She has been Reform’s Adviser to the Prime Minister on a series of issues related to structural reforms and financial markets. She worked for the OECD in Paris and Athens. Between 2010 and 2016 she taught several courses on Macroeconomics and Economic Development at the University of Cambridge and UCL’s School of Public Policy.  She holds an MPhil and a PhD on Financial and Development Economics from the University of Cambridge.