Έφη Κουτσουρέλη

Αντιπρόεδρος της Quest Holdings

Η Έφη Κουτσουρέλη Αντιπρόεδρος της Quest Holdings, είναι ιδρυτικός κύριος μέτοχος της Info-Quest ΑΕΒΕ, της πρωτοπόρου εταιρίας Πληροφορικής από την δεκαετία του ‘80, η οποία συμπληρώνει εφέτος 40 χρόνια μιας μοναδικής εξελικτικής πορείας η οποία  συνεχίζεται μέχρι σήμερα στον τομέα της Ψηφιακής Τεχνολογίας. Ως στέλεχος και επιχειρηματίας εργάστηκε για την εξέλιξη και τον μετασχηματισμό της εταιρίας σε ένα Όμιλο εταιριών, τον Όμιλο Quest, με καίρια παρουσία στους τεχνολογικούς τομείς αιχμής όπου ηγείται και με δραστηριότητες στην Ελληνική και στην Ευρωπαϊκή αγορά.

Σήμερα σε μια κρίσιμη καμπή του 21 αιώνα, η Έφη Κουτσουρέλη πέρα από τις επιχειρηματικές προκλήσεις που τη συνδέουν με τον χώρο της Ψηφιακής Τεχνολογίας, προσβλέπει στον μετασχηματισμό και στην ενσωμάτωση νέων αντιλήψεων που διέπουν τη εποχή μας, στο επιχειρηματικό και κοινωνικό περιβάλλον, με θέσεις που ξεκινούν από την Επιχειρηματική Ηγεσία μέχρι και τη Βιώσιμη Ανάπτυξη.