Φωκίων Καραβίας

Διευθύνων Σύμβουλος Eurobank A.E.

Ο κ. Φωκίων Καραβίας κατέχει τη θέση του Διευθύνοντος Συμβούλου στη Eurobank και είναι μέλος του Διοικητικού της Συμβουλίου.

Έχει διατελέσει στη Eurobank ως Ανώτατος Γενικός Διευθυντής Group Corporate and Investment Banking, Capital Markets & Wealth Management και μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής (2014 -2015), Γενικός Διευθυντής και μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής (2005 –2013) και Αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής και Treasurer (2002 -2005).

Ξεκίνησε την καριέρα του στον τραπεζικό τομέα το 1991, στην JP Morgan, Νέας Υόρκης, στο market risk management division. Το 1994 εργάστηκε στη Citibank, Αθήνας, ως υπεύθυνος παραγώγων προϊόντων και προϊόντων σταθερού εισοδήματος στην Ελλάδα. Το 1997 εντάχθηκε στη Eurobank ως Επικεφαλής διαπραγμάτευσης προϊόντων σταθερού εισοδήματος και παραγώγων προϊόντων. Το 2000, διετέλεσε Treasurer στην Τέλεσις Τράπεζα Επενδύσεων.

Είναι επίσης Διευθύνων Σύμβουλος της Eurobank Holdings και μέλος στo Διοικητικό Συμβούλιο της Eurobank Private Bank Luxembourg S.A.

Κατέχει Δίπλωμα της Σχολής Χημικών Μηχανικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου της Αθήνας, Master και Διδακτορικό στον τομέα Chemical Engineering από το University of Pennsylvania, Philadelphia. Έχει δημοσιεύσει αρκετά άρθρα σε θέματα που αφορούν στην ακαδημαϊκή του έρευνα. Γεννήθηκε στην Αθήνα το 1964.

Fokion Karavias

Chief Executive Officer (CEO), Eurobank S.A.

Mr. Fokion Karavias holds the position of Chief Executive Officer at Eurobank and he is Member of the Board of Directors.

He has served at Eurobank as Senior General Manager, Head of Group Corporate and Investment Banking, Capital Markets & Wealth Management and member of the Executive Committee (2014 – 2015), General Manager and member of the Executive Committee (2005 – 2013), Deputy General Manager and Treasurer (2002 -2005).

He started his career in banking in 1991, at JP Morgan, in New York, in the market risk management division. In 1994, he joined Citibank, in Athens, responsible for derivatives and fixed income business in Greece. In 1997, he joined Eurobank, as head of fixed income and derivatives trading. In 2000, he became Treasurer at Telesis Investment Bank.

He is also Chief Executive Officer (CEO) of Eurobank Holdings and Member of the Board of Directors of Eurobank Private Bank Luxembourg S.A.

He holds a Diploma in Chemical Engineering from the National Technical University of Athens, a Master’s and Ph.D. in Chemical Engineering from the University of Pennsylvania, Philadelphia. He has published several papers on topics concerning his academic research. He was born in Athens in 1964.