Γιάννης Παπατσίρος

Regional Lead Greece, Cyprus, Βulgaria, SAS

Ο Γιάννης Παπατσίρος, ηγείται ως Regional Leader στην SAS της περιοχής Ελλάδος, Κύπρου και Βουλγαρίας. Προηγουμένως είχε το ρόλο του Country Sales Leader στην SAS, έχοντας συνδράμει στο ψηφιακό μετασχηματισμό σημαντικών πελατών του χρηματοοικονομικού τομέα αλλά και του χώρου των τηλεπικοινωνίων.

Πριν την SAS είχε εργάστηκε στην ΙΒΜ όπου διαχειρίστηκε σημαντικά έργα Strategic Outsourcing ενώ ταυτόχρονα είχε χρηστεί και Service Management Competency Leader για την Ελλάδα. Φέρει επίσης διεθνή εμπειρία μέσω ρόλων που ανέλαβε στο Ηνωμένο Βασίλειο σε οργανισμούς όμως η Royal Bank of Scotland και το Southampton Solent University. Είναι κάτοχος πτυχίου Επιστήμης Υπολογιστών από το Πανεπιστήμιο Κρήτης, μεταπτυχιακού στο τομέα του IT Strategy και pMBA.