Γιάννης Τούντας

Ομότιμος Καθηγητής Κοινωνικής και Προληπτικής Ιατρικής, Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Αθηνών

Ο Γιάννης Τούντας είναι Ομότιμος Καθηγητής Κοινωνικής και Προληπτικής Ιατρικής στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών. Έχει σπουδάσει Βιολογία (Bachelor) και Δημόσια Υγεία (Master) στο Πανεπιστήμιο Harvard, καθώς και Ιατρική στο Πανεπιστήμιο Αθηνών. Είναι διευθυντής του Κέντρου Μελετών Υπηρεσιών Υγείας του Εργαστηρίου Υγιεινής, Επιδημιολογίας και Ιατρικής Στατιστικής της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών, καθώς και του Ινστιτούτου Κοινωνικής και Προληπτικής Ιατρικής.

Είναι Πρόεδρος της Ελληνικής Εταιρείας Προαγωγής και Αγωγής Υγείας, καθώς και πρόεδρος των Επιστημονικών Επιτροπών του Εθνικού Δικτύου Νοσοκομείων και Υπηρεσιών Προαγωγής Υγείας και του Εθνικού Δικτύου Υγιών Πόλεων, καθώς και εκδότης του περιοδικού «Νέα Υγεία». Είναι συγγραφέας 10 βιβλίων και έχει δημοσιεύσει περισσότερες από 200 επιστημονικές εργασίες.

Κατά το παρελθόν έχει διατελέσει Πρόεδρος ΔΣ της Παγκόσμιας Ένωσης Νοσοκομείων και Υπηρεσιών Προαγωγής Υγείας, Εθνικός Εκπρόσωπος για Θέματα Υγείας στον ΟΟΣΑ, Πρόεδρος του Α΄ ΠεΣΥΠ Αττικής και Πρόεδρος του Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων (ΕΟΦ).

YANNIS TOUNTAS MD, MPH, PhD

 Yannis Tountas is Professor of Social & Preventive Medicine in the Medical School- University of Athens. He has studied Biology (Bachelor) and Public Health (Master) in Harvard University, as well as Medicine in University of Athens. He is Director of the Center for Health Services Research, Medical School, University of Athens and of the Institute of Social and Preventive Medicine (ISPM).

He is also President of the Hellenic Society for Health Promotion and Education, President of the Scientific Committees of the National Network of Healthy Cities and the National Network of Health Promoting Hospitals and Health Services. He is the publisher of the journal «New Health» and the author of 10 books and of more than 200 publications in scientific journals.

He has served as President of First Regional Health Care and Welfare System of the major Athens Area, Chair of the Governance Board of the International Network of Health Promoting Hospitals and Health Services, National representative for health in OECD and President of the National Organisation for Medicines (EOF).