Μάνος Μανουσάκης

Πρόεδρος & CEO, ΑΔΜΗΕ

Ο Μάνος Μανουσάκης είναι Πρόεδρος Δ.Σ. και Διευθύνων Σύμβουλος του Ανεξάρτητου Διαχειριστή Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας από το 2017.

Προηγουμένως, κατείχε τη θέση του Διευθυντή και νόμιμου εκπροσώπου των ανώνυμων εταιρειών ειδικού σκοπού OTE Rural North & OTE Rural South, ενώ έχει διατελέσει μέλος του Δ.Σ. της ΟΤΕ Α.Ε. και έχει εργαστεί σε διοικητικές θέσεις στον όμιλο ΟΤΕ. To 2015 χρημάτισε Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας & Τουρισμού και μέλος του Δ.Σ. της Black Sea Trade& Development Bank. Από το 2012 έως το 2014 υπήρξε επιστημονικός συνεργάτης στη Βουλή των Ελλήνων για θέματα του Υπουργείου Ανάπτυξης, ενώ στο παρελθόν έχει διατελέσει σύμβουλος σε τηλεπικοινωνιακά έργα για δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς.

Είναι διδάκτωρ και διπλωματούχος Ηλεκτρολόγος Μηχανικός και Μηχανικός Υπολογιστών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου και έχει εργαστεί ως Λέκτορας στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς (2005-2006).

Manos Manousakis, Chairman & CEO, IPTO

Manos Manousakis is the Chairman of the Board of Directors and the Chief Executive Officer of Independent Power Transmission Operator (IPTO or ADMIE) since June 2017.

Previously, Mr. Manousakis was the CEO of OTE Rural North and South, having held various positions of responsibility in the Greek Telecommunications Company, where he played an instrumental role in the design of cutting-edge telecommunication services. He was appointed Secretary General of the Hellenic Ministry of Economy (2015), as well as a Director at Black Sea Trade and Development Bank for the same period.

Mr Manousakis holds a PhD in Electrical Engineering from the National Technical University of Athens. He has also academic experience having been a lecturer at the University of Piraeus. His career combines business development leadership and complex project management with country strategic planning.