Νίκος Δημάκος

Partner, Head of Consulting, KPMG

Ο Νίκος Δημάκος είναι συνέταιρος στην KPMG στην Ελλάδα. Κατέχει MBA από το Πανεπιστήμιο της Ουαλίας, Κολέγιο του Κάρντιφ και MSc σε Software Engineering από το Πανεπιστήμιο του Nottingham στο Ηνωμένο Βασίλειο. Έχει 22 χρόνια εμπειρίας στην Ελλάδα με την KPMG, έχοντας συμμετάσχει και διευθύνει μια ποικιλία έργων για τοπικούς και διεθνείς πελάτες για αναδιάρθρωση, σχεδιασμό και ανάπτυξη συστημάτων, στρατηγικό σχεδιασμό, επιχειρηματική ανάλυση, βελτιστοποίηση διαδικασιών, συστήματα κινδύνου και λογιστικής κ.λπ.

Το 1998 εντάχθηκε στην KPMG στο τμήμα Management Consulting. Προήχθη σε διευθυντή το 2003 και έγινε συνέταιρος το 2008. Από το 2017 ηγείται του τμήματος Management Consulting και από το 2020 του Consulting της KPMG Ελλάδος.

 Nikos Dimakos is Partner at KPMG in Greece.  He holds an MBA from the University of Wales, College of Cardiff and an MSc in Software Engineering from the University of Nottingham in UK. He has 22 years of experience in Greece with KPMG, having participated and led a variety of projects for local and international clients in organization restructuring, systems design and development, strategic planning, business analytics, process optimization, risk and accounting systems, etc.

In 1998, he joined KPMG in the Management Consultancy department. He was promoted to manager in 2003, to partner in 2008 and since 2017 is leading the Management Consulting team. Today he is the head of Consulting in Greece.