Σιάνα Κυριάκου

Γενική Διευθύντρια & COO, KPMG

H Σιάνα έχει μια πετυχημένη 20ετή πορεία στην KPMG ως Γενική Διευθύντρια και Chief Operating Officer. Μεταξύ άλλων, στα καθήκοντα της εντάσσεται το Marketing και Επικοινωνία της εταιρείας με «αιχμή του δόρατος» την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη. Από τη θέση αυτή έχει συμβάλει καθοριστικά στην ανάπτυξη του έργου της εταιρείας με σειρά από δράσεις, μερικές εκ των οποίων μετρούν περισσότερα από 20 χρόνια υλοποίησης, αποδεικνύοντας τη συνέπεια της KPMG στις αξίες της. Υπερασπίζεται με σθένος την καταπολέμηση των φυλετικών και ηλικιακών διακρίσεων και χαράσσει δράσεις για τους ανθρώπους, το περιβάλλον, την κοινότητα και τη δια βίου μάθηση, εναρμονισμένες με τους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών.