Θεόδωρος Φέσσας

Πρόεδρος του ΣΕΒ

Ο Πρόεδρος του ΣΕΒ σύνδεσμος επιχειρήσεων και βιομηχανιών, κ. Θεόδωρος Φέσσας είναι ιδρυτής και βασικός μέτοχος της εταιρείας Quest Συμμετοχών.

Η Quest Συμμετοχών, ιδρύθηκε το 1981 (ως Info-Quest), είναι εισηγμένη στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών (1998) και δραστηριοποιείται μέσω των θυγατρικών της, στους τομείς της πληροφορικής, του ηλεκτρονικού εμπορίου, των ηλεκτρονικών συναλλαγών, των ταχυμεταφορών και των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, με ετήσιες ενοποιημένες πωλήσεις άνω των € 400 εκατ.

Τον Μάιο του 2014 εξελέγη Πρόεδρος του Δ.Σ. του ΣΕΒ, αφού διετέλεσε επί σειρά ετών, μέλος του Δ.Σ. καθώς και της Εκτελεστικής Επιτροπής.

Ο κ. Θ. Φέσσας σπούδασε Μηχανολόγος-Ηλεκτρολόγος στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και είναι κάτοχος Master από το Πανεπιστήμιο του Birmingham της Μεγάλης Βρετανίας.

THEODORE FESSAS

The Chairman of the Hellenic Federation of Enterprises (SEV), Mr. Theodore Fessas, is the Chairman, major shareholder and founder of Quest Holdings.

Quest Holdings, established in 1981 (as Info-Quest), is listed in Athens Stock Exchange since 1998 and owns leading Greek companies in the sectors of Information Technology, Payment Transactions, Parcel Delivery and Renewable Energy, with a consolidated annual turnover more than € 400 m.

Mr. Fessas is the Chairman of SEV since May 2014, after he has served for many years as a member of the Board and the Executive Committee.

He holds a Mechanical & Electrical Engineering diploma from the National Technical University of Athens and a MSc in Thermodynamics from the University of Birmingham, UK.