ΚΑΡΙΕΡΑ

Οι Έλληνες θεωρούν ότι σπουδάζουν… άδικα

work

Οι νέοι θεωρούν ότι η ακαδημαϊκή εκπαίδευση δεν είναι επαρκώς συνδεδεμένη με την αγορά εργασίας σύμφωνα με έρευνα της Adecco.