ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΜΟΣΚΟΒΙΣΙ Π. ΜΕ ΔΕΝΔΙΑ Ν.

Η τράπεζα, που δεν αναμένεται να λειτουργήσει πριν τα μέσα του 2015, θα αποτελέσει εργαλείο χρηματοδότησης της πραγματικής οικονομίας.

FORTUNE TOP STORIES