ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΣΕΒ: Στα σκαριά η ανάκαμψη της ελληνικής οικονομίας- Αναγκαία η υλοποίηση των μεταρρυθμίσεων

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΣΕΒ Θ.ΦΕΣΣΑΣ

Η ανάκαμψη είναι υποτονική καθώς δεν ενισχύεται η πλευρά της προσφοράς και η παραγωγή παραμένει καθηλωμένη.