Βασιλική Αδαμίδου: «Στη Lidl Ελλάς είμαστε βιώσιμοι από πεποίθηση»

Βασιλική Αδαμίδου: «Στη Lidl Ελλάς είμαστε βιώσιμοι από πεποίθηση»
Η διευθύντρια Επικοινωνίας και Εταιρικής Υπευθυνότητας της Lidl Ελλάς καταγράφει τις πρωτοβουλίες της εταιρείας για τους εργαζομένους, την κοινωνία και το περιβάλλον.

Συμπληρώνει φέτος 25 χρόνια παρουσίας στην ελληνική αγορά. Η επέτειος αυτή συμπίπτει χρονικά με νέες προκλήσεις με τις οποίες βρίσκονται αντιμέτωποι η αγορά, το επιχειρείν και όλοι μας, απ’ άκρου εις άκρον, όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά και στον πλανήτη. Εν μέσω αυτών των νέων προκλήσεων το Fortune Greece συζήτησε με τη διευθύντρια Επικοινωνίας και Εταιρικής Υπευθυνότητας της Lidl Ελλάς, Βασιλική Αδαμίδου, για το πώς μια εταιρεία με το εκτόπισμα της Lidl Ελλάς αντιμετωπίζει αυτές τις προκλήσεις και ποια είναι η θέση της και οι δεσμεύσεις της απέναντι σε θέματα «καυτά», η συζήτηση για την αντιμετώπιση των οποίων άνοιξε μόλις πρόσφατα.

Με τη Βασιλική Αδαμίδου συζητήσαμε επίσης για τις ίσες ευκαιρίες στην αγορά εργασίας, την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής, την ελευθερία του συνεταιρίζεσθαι, την υγεία και ασφάλεια στην εργασία.

Κυρία Αδαμίδου, η βιωσιμότητα αποτελεί τη νούμερο ένα πρόκληση για όλους μας. Τι έχει κάνει η Lidl Ελλάς σε αυτό το πεδίο και τι σχεδιάζει για το μέλλον; 

Για τη Lidl Ελλάς, η βιωσιμότητα και η υπευθυνότητα δεν είναι απλώς ακόμα μία τάση της εποχής· είναι άρρηκτα δεμένη με την εταιρική μας φιλοσοφία, καθώς διατρέχει οριζόντια το εταιρικό μας οικοσύστημα μέσα από στρατηγικές και πρακτικές, σε όλο το φάσμα του ESG. Στο περιβάλλον, στην κοινωνία, στον τρόπο που λειτουργούμε ως επιχείρηση, και συνεργαζόμαστε με τους δικούς μας ανθρώπους, αλλά και με κάθε εξωτερικό συνεργάτη.

Στη Lidl Ελλάς είμαστε βιώσιμοι από πεποίθηση, ανταποκρινόμενοι με τον βέλτιστο τρόπο στις ανάγκες κάθε Ελληνίδας και κάθε Έλληνα και όλων των stakeholder μας. Το τρίπτυχο «Καλό για τον πλανήτη», «Καλό για τους ανθρώπους» και «Καλό για σένα» περιγράφει τη θέση μας. Με τους έξι στρατηγικούς μας πυλώνες «Σεβασμός της βιοποικιλότητας», «Προστασία του κλίματος», «Διατήρηση των πόρων», «Δίκαιο επιχειρείν», «Προάσπιση της υγείας» και «Συμμετοχή σε διάλογο» υλοποιούμε ήδη αυτή μας την υπόσχεση.

Στην πράξη αυτό πώς το επιτυγχάνετε και πως είστε σίγουροι ότι το οικοσύστημα που συνεργάζεται μαζί σας θα ακολουθήσει τα πρότυπά σας;

Πρόσφατα επικαιροποιήσαμε τον Κώδικα Δεοντολογίας μας, ο οποίος καθορίζει ρητά τις δεσμεύσεις του Ομίλου Schwarz. Μάλιστα, στα συμφωνητικά μας υπάρχει όρος με τον οποίο δεσμεύονται οι επιχειρηματικοί μας εταίροι στην τήρηση προτύπων που σχετίζονται με τα ανθρώπινα δικαιώματα και με κοινωνικά και περιβαλλοντικά πρότυπα, και σε αυτό το πλαίσιο αναλαμβάνουν την υποχρέωση να παρακολουθούν σε ετήσια βάση online εκπαίδευση που διατίθεται από την εταιρεία μας. Ο Κώδικας Δεοντολογίας περιλαμβάνει όλο το φάσμα των ανθρώπινων δικαιωμάτων: από την απαγόρευση των διακρίσεων, τη δίκαιη μεταχείριση, την απαγόρευση της καταναγκαστικής εργασίας, τη σύγχρονη δουλεία, την απαγόρευση της παιδικής εργασίας, ως τους δίκαιους μισθούς, τις ώρες εργασίας, την ελευθερία του συνεταιρίζεσθαι, την υγεία και ασφάλεια στην εργασία, τη σύννομη χρήση των πειθαρχικών μέτρων και τον σεβασμό των δικαιωμάτων εγγείου ιδιοκτησίας.

Στο πλαίσιο αυτό, η Lidl Ελλάς εφαρμόζει σχετικές πρακτικές που διαχέονται σε τέσσερις βασικούς πυλώνες: τις συμπεριληπτικές πολιτικές και διαδικασίες ενσωμάτωσης, οι οποίες είναι απαλλαγμένες από διακρίσεις, ισότητα στη λήψη αποφάσεων στα κέντρα διοίκησης, work-life balance και δημιουργία μιας κουλτούρας συμπερίληψης.

Επιπλέον, οι τρεις προτεραιότητες της εταιρείας αναφορικά με την ισότητα και τη συμπερίληψη συνοψίζονται σε ταυτότητα φύλου, ηλικία και εθνικότητα. Και όπως προανέφερα, οι συνεργάτες μας δεσμεύονται συμβατικά να τηρούν τα πρότυπα προστασίας των ανθρώπινων δικαιωμάτων, αλλά και να συμμετέχουν σε σχετικά εκπαιδευτικά προγράμματα της εταιρείας μας.

Μάλιστα, για να υπογραμμίσουμε δημοσίως τη δέσμευσή μας στην ισότητα των φύλων, υπογράψαμε τις Αρχές Ενδυνάμωσης των Γυναικών του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Στόχος μας είναι να αυξήσουμε περαιτέρω το ποσοστό γυναικών στελεχών σε επίπεδο μέσης και ανώτερης διοίκησης. Εφαρμόζουμε ενιαία μισθολογική δομή που βασίζεται σε αντικειμενικά κριτήρια, όπως επαγγελματική πείρα, εξειδικευμένες γνώσεις και δεξιότητες. Και προφανώς απαιτούμε και προωθούμε πολιτικές ίσων ευκαιριών και από τους εταίρους μας στην αλυσίδα αξίας. Στις προτεραιότητές μας είναι η αύξηση του ποσοστού των γυναικών στις διευθυντικές θέσεις και οι ίσες ευκαιρίες στην εφοδιαστική αλυσίδα.

«Στόχος μας είναι να αυξήσουμε περαιτέρω το ποσοστό γυναικών στελεχών σε επίπεδο μέσης και ανώτερης διοίκησης».

Πού αποσκοπεί η συμμετοχή σας στο Παγκόσμιο Συνέδριο του ΟΗΕ «Business & Humans Rights»; 

Σκοπός του ετήσιου Συνεδρίου του ΟΗΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα είναι η αξιολόγηση της προόδου που έχουν σημειώσει τα κράτη και οι επιχειρήσεις όσον αφορά τη σύνδεση των τριών πυλώνων «Προστασία, σεβασμός και διορθωτικά μέτρα», των Κατευθυντήριων Αρχών για τις επιχειρήσεις και τα ανθρώπινα δικαιώματα (UNGPs). Κινούμαστε αποφασιστικά από τη θεωρία στην πράξη. Εντοπίζουμε τις προκλήσεις, θέτουμε προτεραιότητες και μέσα από τον ανοιχτό διάλογο διερευνούμε τις βέλτιστες λύσεις για την αντιμετώπισή τους. Και φυσικά, καταγράφουμε τις καλές πρακτικές που μπορούν να υλοποιηθούν με τις δράσεις των κρατών, των επιχειρήσεων και άλλων ενδιαφερόμενων μερών. Θέλουμε αυτό το συνέδριο να αποτελέσει μια παγκόσμια πλατφόρμα διαλόγου με τα ενδιαφερόμενα μέρη.

80% θα φτάσει το ποσοστό μείωσης των εκπομπών CO2 έως το 2030, σε σύγκριση με τα μεγέθη του 2019.

Και με την αντιμετώπιση της κλιματικής κρίσης τι κάνετε;

Έχουμε δεσμευτεί για την προστασία του κλίματος, έχοντας διατυπώσει στόχους βασισμένους στη μεθοδολογία της πρωτοβουλίας «Science Based Targets». Σύμφωνα με αυτούς, έως το 2030 θα έχουμε μειώσει τις εκπομπές CO2 κατά 80%, σε σύγκριση με το 2019. Παράλληλα έχουμε δεσμεύσει τους προμηθευτές μας, που ευθύνονται για το 75% των εκπομπών που σχετίζονται με τα προϊόντα, να θέσουν έως το 2026 δικούς τους επιστημονικά τεκμηριωμένους κλιματικούς στόχους.

Ήδη από το 2022 χρησιμοποιούμε 100% «πράσινη» ηλεκτρική ενέργεια σε όλες μας τις εγκαταστάσεις. Μάλιστα, τον περασμένο Νοέμβριο ανακοινώσαμε μια νέα πρωτοβουλία σε συνεργασία με το υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, που αφορά τη δημιουργία ενός λειτουργικού μηχανισμού άμεσης αρωγής, σε περίπτωση ακραίων φυσικών φαινομένων. Υλοποιούμε ένα ευρύ πρόγραμμα «πράσινου» μετασχηματισμού, στο πλαίσιο της βιώσιμης ανάπτυξης.

«Το τρίπτυχο “Καλό για τον πλανήτη”, “Καλό για τους ανθρώπους” και “Καλό για σένα” περιγράφει τη θέση μας».

Τι κάνετε στο σκέλος της μείωσης των πλαστικών, του food waste και στη χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας;

Στη Lidl Ελλάς επενδύουμε στην πρόληψη και αντιμετωπίζουμε τις προκλήσεις του σήμερα. Οι πρωτοβουλίες εκτείνονται από τη μείωση εκπομπών του θερμοκηπίου και της χρήσης πλαστικού, μέχρι τον σεβασμό της βιοποικιλότητας και την ορθή διαχείριση των φυσικών πόρων. Προμηθευόμαστε πρώτες ύλες με πιο φιλικό προς το περιβάλλον τρόπο. Ενεργούμε όλο και περισσότερο σύμφωνα με το μοντέλο της κυκλικής οικονομίας. Μειώνουμε τη σπατάλη τροφίμων και διασφαλίζουμε την προσεκτική χρήση του γλυκού νερού. Ειδικότερα για το πλαστικό, ως μία από τις μεγαλύτερες επιχειρήσεις λιανεμπορίου τροφίμων, αναγνωρίζουμε την ευθύνη που μας αναλογεί για το περιβάλλον. Στο πλαίσιο αυτό στοχεύουμε έως το 2025 στη μείωση κατά 30% της χρήσης πλαστικού, στην 25% μέση περιεκτικότητα ανακυκλωμένου πλαστικού και στη μεγαλύτερη δυνατή ανακυκλωσιμότητα για το 100% των συσκευασιών των προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας. Επιπλέον, έχουμε αφαιρέσει ήδη από το τέλος του 2021 το μαύρο πλαστικό, που ανακυκλώνεται δύσκολα, από όλες τις συσκευασίες προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας.

Κυρία Αδαμίδου, δεν θα μπορούσα να μη σας ρωτήσω για το πώς στηρίζετε τους εργαζομένους σας και τους καταναλωτές;

Στη Lidl Ελλάς αφουγκραζόμαστε τις ανάγκες των καταναλωτών και τους παρέχουμε προϊόντα εξαιρετικής ποιότητας, σε μόνιμα χαμηλές τιμές, τις ίδιες σε όλα τα καταστήματά μας ανά την Ελλάδα. Μάλιστα, εδώ και έναν χρόνο, πριν καν τεθεί σε εφαρμογή η πρωτοβουλία της «μόνιμης μείωσης τιμής» του υπουργείου Ανάπτυξης, προχωρήσαμε σε μειώσεις τιμών και πλέον διαθέτουμε περισσότερα από 330 προϊόντα με μόνιμα χαμηλή τιμή έως και μείον 37%, που πραγματικά κάνουν τη διαφορά στον οικογενειακό προϋπολογισμό. Αρκεί να σας αναφέρω ότι σε περισσότερα από 200 προϊόντα πρώτης ανάγκης είμαστε τουλάχιστον 10% φθηνότεροι από τα υπόλοιπα σούπερ μάρκετ. Αν σε αυτό συνυπολογίσουμε τις πολυάριθμες καθημερινές προσφορές και τα εκπτωτικά κουπόνια, που είναι διαθέσιμα μέσα από το πρόγραμμα πιστότητας Lidl Plus, οι καταναλωτές μας εξοικονομούν 1.000 ευρώ ετησίως.

Την ίδια στιγμή στεκόμαστε κοντά στους ανθρώπους μας προσφέροντάς τους αμοιβές και επιπρόσθετες παροχές που είναι πολύ πάνω από τον μέσο όρο της αγοράς. Την 1η Δεκεμβρίου 2023 καθιερώσαμε τον κατώτατο μισθό πλήρους απασχόλησης στα 1.000 ευρώ μεικτά για όλους τους εργαζομένους μας, θέτοντας νέα standards στην αγορά. Από την 1η Μαρτίου 2024 ο νέος κατώτατος μισθός για τους ανθρώπους των καταστημάτων μας είναι 1.050 ευρώ για τους άγαμους και 1.200 ευρώ για τους έγγαμους. Νέα μισθολογική πολιτική εφαρμόζουμε και για τους εργαζομένους μας στα logistics centers σε Αττική, Θεσσαλονίκη, Τρίκαλα, Πάτρα και Θήβα, με αυξήσεις έως και 18%. Πρόκειται για μια ετήσια ενίσχυση που αγγίζει τις 650.000 ευρώ.  

*Το άρθρο δημοσιεύεται στο νέο τεύχος του Fortune Greece που κυκλοφορεί από την Τετάρτη 15/05 στα περίπτερα. 

**Φωτογραφία: Dimitris Andritsos Photography

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ: