ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Τι σημαίνει η ολοκλήρωση της εξαγοράς του «ΥΓΕΙΑ» από την CVC Capital Partners

όμιλος Υγεία

Η κίνηση αυτή δημιουργεί νέα δεδομένα τόσο σε επίπεδο παρεχόμενων υπηρεσιών όσο και σε επίπεδο αγοράς εργασίας.