Οικονομία

Οι χώρες που ξοδεύουν το μεγαλύτερο ποσοστό του ΑΕΠ στο στρατό τους

Δείτε ποια χώρα βρίσκεται στην κορυφή.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες καταγράφουν τακτικά τις υψηλότερες στρατιωτικές δαπάνες παγκοσμίως, ενώ φέτος αύξησαν τον προϋπολογισμό τους στα 603 δισ. δολάρια. Αλλά όταν η στρατιωτική δαπάνη θεωρείται ως ποσοστό του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος (ΑΕΠ) μιας χώρας, η εικόνα είναι διαφορετική.

Δείτε παρακάτω ποιες χώρες ξοδεύουν το μεγαλύτερο ποσοστό του ΑΕΠ τους στο στρατό: