35 πολυεθνικές καλούνται να πληρώσουν αναδρομικούς φόρους 700 εκατ. ευρώ

35 πολυεθνικές καλούνται να πληρώσουν αναδρομικούς φόρους 700 εκατ. ευρώ

Οι αρχές της ΕΕ αποφάσισαν να κινηθούν δραστικά κατά των επιχειρήσεων που γλιτώνουν φόρους.

Την καταβολή φόρων, συνολικού ύψους 700 εκατ. ευρώ, καλούνται να πληρώσουν 35 πολυεθνικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται στο Βέλγιο, σύμφωνα με απόφαση των εποπτικών αρχών της Ε.Ε.

Πρόκειται για αναδρομικούς φόρους οι οποίοι δεν καταβάλλονταν στις βελγικές αρχές λόγω διμερών συμφωνιών μεταξύ των συγκεκριμένων εταιρειών και των φορολογικών αρχών της χώρας, ωστόσο η Κομισιόν εκτιμά ότι οι επίμαχες φορολογικές συμφωνίες αντίκεινται στη φορολογική νομοθεσία της Ε.Ε., με αποτέλεσμα οι 35 πολυεθνικές να καλούνται να καταβάλλουν το ποσό των 700 εκατ. ευρώ.

Οι συμφωνίες μεταξύ των πολυεθνικών και του Βελγίου είχαν ως αποτέλεσμα τη μείωση του εταιρικού φόρου κατά 50% – και σε ορισμένες περιπτώσεις κατά 90%.