Με 9,08% η York Capital στη ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ

Με 9,08% η York Capital στη ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ

Η γνωστοποίηση πραγματοποιήθηκε, λόγω του ότι το ποσοστό μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου υπερβαίνει το όριο του 5%.

Το όριο του 5% επί του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ ΑΕ ξεπέρασε το ποσοστό μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου της York Capital Management.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, στις 9/1/2014 έλαβε επιστολή – γνωστοποίηση από την εταιρεία York Capital Management Global Advisors, LLC, την οποία η τελευταία υπέβαλε για λογαριασμό της εταιρείας York Global Finance Offshore BDH (Luxembourg) S.a.r.l., για την απόκτηση μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου στην εταιρεία ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ ΑΕ.

Σύμφωνα με την ως άνω επιστολή – γνωστοποίηση, η εταιρεία York Global Finance Offshore BDH (Luxembourg) S.a.r.l., είναι κατά ποσοστό 100% θυγατρικής της York Global Finance Offshore BDH LLC, της οποίας ο βασικός διοικών μέτοχος είναι η εταιρεία York Global Finance Μanager LLC, η οποία, με τη σειρά της, ελέγχεται από την York Capital Management Global Advisors, LLC.

Πλέον, συγκεκριμένα, η γνωστοποιούσα εταιρεία ενημέρωσε τη ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ ΑΕ ότι η York Global Finance Offshore BDH (Luxembourg) S.a.r.l. απέκτησε 8.579.680 μετοχές και δικαιώματα ψήφου, ποσοστό 9,08% επί του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της εταιρείας ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ ΑΕ, την 8/1/2014.

Η γνωστοποίηση πραγματοποιήθηκε, λόγω του ότι το ποσοστό μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου υπερβαίνει το όριο του 5% επί του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ.