ABB: Η ευθύνη πρέπει να γίνει το θεμέλιο κάθε εταιρικής κουλτούρας

ABB: Η ευθύνη πρέπει να γίνει το θεμέλιο κάθε εταιρικής κουλτούρας
H ABB δημιουργεί ασφαλή, δίκαια και χωρίς αποκλεισμούς περιβάλλοντα για όλους τους εργαζόμενους.

Την τελευταία δεκαετία, οι επιχειρήσεις σε όλον τον κόσμο εστιάζουν ολοένα και περισσότερο  στις αρχές του Environmental, Social & Corporate Governance (ESG), προβάλλοντας ταυτόχρονα τις προσπάθειές τους για αειφορία και μείωση του περιβαλλοντικού τους αποτυπώματος. Όλες οι δράσεις που ολοκληρώνονται σε αυτόν τον τομέα είναι πολύ σημαντικές, είναι όμως αρκετές; Έχει συντελεστεί κάποια εξέλιξη; Η πρόσφατη παγκόσμια περιπέτεια με την πανδημία COVID-19 ήρθε για να αλλάξει τις ισορροπίες και να προσθέσει έναν ακόμα παράγοντα: την ανάγκη να δημιουργηθεί σε κάθε επιχείρηση μία πιο ολοκληρωμένη υποδομή για την προστασία και τη διατήρηση της υγείας των εργαζομένων. Μήπως ήρθε η ώρα να προσέξουμε περισσότερο τον παράγοντα “υγεία” μέσα στο εργασιακό περιβάλλον; Είναι η κατάλληλη στιγμή να προσθέσουμε κι ένα H (Health) στο ESG;

Η αειφορία βρίσκεται σταθερά στο επίκεντρο της ABB

Βαθιά πεποίθηση της ABB είναι ότι η αειφόρος ανάπτυξη σημαίνει μετάβαση προς έναν κόσμο που διασφαλίζει περισσότερη υγεία και ευημερία, όχι μόνο στο παρόν, αλλά και για τις μελλοντικές γενιές. Η εταιρεία προκειμένου να επιτύχει τους στόχους που έχει θέσει για την αειφορία ως το 2030, αναλαμβάνει δράση σε όλη την αλυσίδα αξίας, ενεργώντας σε συντονισμό με πελάτες, προμηθευτές και άλλους ενδιαφερόμενους φορείς, ώστε οι δράσεις της να έχουν ακόμη μεγαλύτερο αντίκτυπο. Πιο συγκεκριμένα, από το 2019 η ABB έχει πετύχει συνολική μείωση των εκπομπών ρύπων κατά περίπου 65%, ενώ μόνο το 2022 κατάφερε να μειώσει κατά 42% τις εκπομπές αερίων θερμοκηπίου (GHG) στις δικές της δραστηριότητες. Μάλιστα, μέχρι το 2030 υπολογίζεται ότι οι εκπομπές CO2 από δραστηριότητες της ΑΒΒ, θα μειωθούν κατά 80% τουλάχιστον. Παράλληλα, η εταιρεία βοήθησε τους πελάτες της να ελαττώσουν τις GHG, μέσω των κορυφαίων τεχνολογιών ηλεκτροκίνησης και αυτοματισμού που διαθέτει, ενώ αναμένεται ότι μέχρι το 2030 οι βασικοί προμηθευτές της θα έχουν επιτύχει μείωση εκπομπών GHG κατά 50% και μείωση κατά 20% των εκπομπών CO2 -που ισοδυναμεί με περισσότερους από 100 μεγατόνους- από τις δικές τους δραστηριότητες.

Το στοίχημα της κυκλικότητας

 Η ABB από πολύ νωρίς έχει κατανοήσει -πέρα από τη μείωση των εκπομπών ρύπων- και την αξία της διατήρησης των φυσικών πόρων, προκειμένου να επιτευχθούν τα επιδιωκόμενα επίπεδα αειφορίας. Στόχος της δεν είναι άλλος από την ενσωμάτωση της κυκλικότητας σε ολόκληρη την αξιακή της αλυσίδα. Πολλές από τις λύσεις που προσφέρει η ABB μειώνουν τα απόβλητα, αυξάνουν την ανακύκλωση και ενισχύουν τη δυνατότητα επαναχρησιμοποίησης υλικών. Είναι χαρακτηριστικό ότι, από το 2019 η ποσότητα των απορριμμάτων της εταιρείας που αποστέλλονται σε ΧΥΤΑ, έχει μειωθεί κατά 32%. Επιπροσθέτως, υλοποίησε περισσότερα από 60 έργα ανακύκλωσης και μείωσης απορριμμάτων, μέσα στο 2022. Στην ίδια χρονική περίοδο, ενίσχυσε την στρατηγική της κυκλικότητας (circularity), θεσπίζοντας σαφείς βασικούς δείκτες απόδοσης (KPI) για κάθε στάδιο του κύκλου ζωής των προϊόντων της, από τον αρχικό σχεδιασμό τους, μέχρι την απόσυρσή τους. Μία ακόμα σημαντική πρωτοβουλία ήταν η δημιουργία του brand name “EcoSolutions™”, το οποίο παρέχει πλήρη διαφάνεια αναφορικά με την κυκλική αξία και τον περιβαλλοντικό αντίκτυπο ενός προϊόντος, μέσα από την πιστοποίηση τρίτων μερών.

 Προωθώντας μία κουλτούρα κοινωνικής προόδου και ασφάλειας

 Στην ABB υπάρχει απόλυτη ενσυναίσθηση ότι η αειφόρος αξία δημιουργείται από ανθρώπους που συνεργάζονται μεταξύ τους, ώστε να επιτευχθούν οι εταιρικοί στόχοι. Αυτός είναι ο λόγος που η ABB δημιουργεί ασφαλή, δίκαια και χωρίς αποκλεισμούς περιβάλλοντα για όλους τους εργαζόμενους. Ως μέρος της δέσμευσής της για περαιτέρω προώθηση της κοινωνικής προόδου, της διαφορετικότητας και της ένταξης, η ABB υιοθέτησε το 2022, τις “Αρχές Ενδυνάμωσης των Γυναικών” που έχει θεσπίσει ο ΟΗΕ. Μέσα στην ίδια χρονιά, καταγράφηκε αύξηση 17,8% του ποσοστού των γυναικών σε υψηλόβαθμες θέσεις από 16,3% το 2021. Παράλληλα, το 2022 η ABB ενίσχυσε τη συμμετοχή των γυναικών στο Διοικητικό της Συμβούλιο προτείνοντας ένα επιπλέον μέλος γένους θηλυκού για εκλογή στο Δ.Σ. στην ετήσια γενική συνέλευση του 2023.

Σε θέματα ασφάλειας, ήδη από το 2014, η ABB καταγράφει μία σημαντικά πτωτική τάση στον συνολικό αριθμό των σοβαρών τραυματισμών, κάτι που αποδεικνύει ότι τα προγράμματα ασφάλειας σε όλες τις περιοχές που δραστηριοποιείται η επιχείρηση είναι ιδιαίτερα αποτελεσματικά στη μείωση ή ακόμα και στην εξάλειψη των επικίνδυνων συνθηκών. Επιπλέον, από το 2019 το καταγεγραμμένο ποσοστό συχνότητας απώλειας χρόνου λόγω τραυματισμών (τραυματισμοί που σχετίζονται με την εργασία και έχουν ως αποτέλεσμα τουλάχιστον μία ημέρα απουσίας) έχει μειωθεί κατά 29%, γεγονός που αποτελεί έμπρακτη απόδειξη των προσπαθειών της εταιρείας για βελτίωση της ασφάλειας στο χώρο εργασίας.

Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα της ABB. Μπορείτε να κατεβάσετε εδώ το σύνολο των ετήσιων reports, που περιλαμβάνουν την Ενοποιημένη Έκθεση 2022 και την Έκθεση Αειφορίας.