AbbVie: Απαντάµε στις προκλήσεις µε πράξεις και ενσυναίσθηση

AbbVie: Απαντάµε στις προκλήσεις µε πράξεις και ενσυναίσθηση
Η κουλτούρα µας είναι συνδεδεµένη µε την προαγωγή της επιστήµης, την καινοτοµία, τον σεβασµό σε κάθε άνθρωπο, το ηθικό επιχειρείν.

Η κουλτούρα και η δραστηριότητα της AbbVie είναι άρρηκτα συνδεδεµένες µε την προαγωγή της επιστήµης, τη δηµιουργία καινοτοµίας, τον σεβασµό στη µοναδικότητα κάθε ανθρώπου και το ηθικό επιχειρείν. Αυτά συνθέτουν τον πυρήνα της ύπαρξής µας, ώστε, εντέλει, να ενσαρκώσουµε το όραµά µας, τη βελτίωση της υγείας των ανθρώπων µέσω καινοτόµων θεραπευτικών λύσεων και την ευηµερία της κοινωνίας µέσω ουσιαστικών κοινωνικών πρωτοβουλιών.

Σε ένα πολυσύνθετο οικοσύστηµα που µεταβάλλεται συνεχώς, σε µια κοινωνία που βιώνει διαδοχικές και ποικιλόµορφες κρίσεις, είναι επιβεβληµένο οι επιχειρήσεις να επανεφεύρουν τρόπους διαχείρισης της επιχειρηµατικότητας και να επαναπροσδιορίσουν τον τρόπο λειτουργίας τους. Οι επιχειρήσεις δεν είναι αποκοµµένες από την κοινωνία, αντιθέτως είναι ενεργά µέλη αυτής, επηρεάζουν και επηρεάζονται από τάσεις, συµπεριφορές, καταστάσεις. Οι επιχειρήσεις είναι µικρές κοινωνίες, ζωντανοί οργανισµοί που συνδιαµορφώνουν συµπεριφορές και πρότυπα. Είναι θεµελιακό, σε αυτήν τη συνθήκη, οι επιχειρήσεις και η κοινωνία να έχουν κοινό βηµατισµό, να προχωρούν µε τον ίδιο ρυθµό στις απαιτούµενες τοµές οι οποίες συµβαδίζουν µε τις απαιτήσεις της εποχής.

Μέρος των µεταβολών που επιτάσσει η εποχή µας είναι να προχωρήσουµε γρήγορα σε αλλαγές που αφορούν στην αποτελεσµατική διαχείριση της κλιµατικής κρίσης, στην επίτευξη ισότητας µε σεβασµό κάθε ανθρώπου, αναφορικά µε τη φυλή, το φύλο, την ταυτότητα φύλου, την εθνικότητα, την ηλικία, τον σεξουαλικό προσανατολισµό, τη νευροδιαφορετικότητα, καθώς και στην ισότιµη πρόσβαση όλων των ανθρώπων στην εργασία και σε ασφαλείς και αποτελεσµατικές θεραπείες, δηµιουργώντας, έτσι, µια ευρεία κοινωνική ισορροπία και ευηµερία.

Η AbbVie, ως ένας σύγχρονος, διορατικός και δυναµικός οργανισµός, σέβεται τη µοναδικότητα κάθε ανθρώπου και κατανοεί ότι η διαφάνεια και η πρόσβαση όλων σε ίσες ευκαιρίες είναι απαραίτητες συνθήκες προόδου και διαχρονικότητας. Πρωτοπορούµε στην ισότιµη συµπερίληψη όλων των ανθρώπων, αδιακρίτως. H ποικιλοµορφία σκέψης, ιδεών και προσεγγίσεων «ξεκλειδώνει» την επίτευξη επιχειρηµατικών αποτελεσµάτων και µακρόχρονης βιωσιµότητας. Κυρίως, όµως «πυροδοτεί» τον πυρήνα της δραστηριότητας της AbbVie, µε την ανακάλυψη ασφαλών, αποτελεσµατικών και καινοτόµων θεραπευτικών λύσεων για την αντιµετώπιση σοβαρών ασθενειών στις οποίες εντοπίζονται σηµαντικά θεραπευτικά κενά. Η συνεργασία και η αλληλεπίδραση µε ανθρώπους µε διαφορετικές εµπειρίες και αντιλήψεις, µε διαφορετική εκπαίδευση και τρόπο ζωής, συµβάλλουν στη βαθύτερη κατανόηση, στην εξάλειψη εµποδίων και στην άµβλυνση ανισοτήτων, ώστε όλοι οι άνθρωποι να έχουν πρόσβαση  στο υπέρτατο αγαθό, την υγεία.

Επενδύουµε στη δηµιουργία συνθηκών αλληλοσεβασµού και εµπιστοσύνης, και απορρίπτουµε στερεότυπα και προκαταλήψεις, δίνοντας έµφαση στην ελευθερία έκφρασης και την ανάδειξη των ταλέντων και των απεριόριστων δυνατοτήτων που έχουν οι συνεργάτες µας. Μία από τις κύριες προτεραιότητές µας είναι η έµφυλη ισότητα. Η παρουσία γυναικών σε θέσεις ευθύνης είναι για εµάς πόλος ενδυνάµωσης. Η διασφάλιση της ισότητας, της αξιοκρατίας και η πρόσβαση σε ίσες ευκαιρίες για γυναίκες και άνδρες είναι απαραίτητη συνθήκη ώστε να εξελίσσεται κάθε άνθρωπος ατοµικά, ενώ παράλληλα εξελίσσονται η οµάδα και η εταιρεία.

Πρωτοπορούµε στην ισότιµη συµπερίληψη όλων των ανθρώπων. H ποικιλοµορφία σκέψης και ιδεών «ξεκλειδώνει» τη µακρόχρονη βιωσιµότητα και «πυροδοτεί» την εξεύρεση ασφαλών καινοτόµων θεραπευτικών λύσεων για την αντιµετώπιση σοβαρών ασθενειών.

Αυτή η επένδυση σε ανθρώπους διαφορετικών οµάδων δίνει νόηµα στο επιχειρείν και στην ανθρώπινη ύπαρξή µας. Η κατάκτηση της διαφορετικότητας στις επιχειρήσεις δεν είναι ένας ενοχικός συµβιβασµός, αλλά είναι το «ηθικό επιχειρείν», το επιχειρείν µε ανθρώπινο πρόσωπο και ψυχή, που αποτελεί ουσιαστική παρέµβαση στην κοινωνία. Όταν οι άνθρωποι σε µια επιχείρηση εκφράζονται ελεύθερα, έχουν φωνή και διεκδικούν σύµφωνα µε τις επιθυµίες, τις δεξιότητες και τις ιδιαιτερότητές τους, τότε µπορούν να κάνουν πραγµατικά την αλλαγή και να επηρεάσουν έναν οργανισµό και µια ολόκληρη κοινωνία.

Για την ενδυνάµωση των ανθρώπων µας επενδύουµε σηµαντικούς πόρους σε σύγχρονα εργαλεία ανάπτυξης του ανθρώπινου δυναµικού, στη διαχρονική εκπαίδευση, σε ευέλικτες συνθήκες εργασίας, και προάγουµε δράσεις ευεξίας οι οποίες προσβλέπουν στη δηµιουργία ισορροπίας µεταξύ προσωπικής και επαγγελµατικής ζωής των συνεργατών µας. Επιπρόσθετα, παρέχουµε προγράµµατα πρόληψης για την υγεία και διατηρούµε υψηλά εργασιακά πρότυπα, µε απώτερο στόχο οι συνεργάτες µας να νιώθουν και να είναι ασφαλείς στον χώρο εργασίας.

Είναι ευθύνη όλων µας να ενστερνιστούµε και να υπερασπιζόµαστε αρετές και αξίες όπως είναι το ήθος, η επιµονή, η ενότητα, η προσαρµοστικότητα, η αξιοπιστία, η διαφάνεια, η αξιοκρατία, η συµπερίληψη και η ενσυναίσθηση. Αυτές οι αρετές δείχνουν τον δρόµο για να προχωρήσουµε µπροστά και να εξελιχθούµε, να καινοτοµήσουµε, να ανταποδώσουµε και να συνεισφέρουµε ουσιαστικά στην κοινωνία και στους ανθρώπους.

Στην AbbVie έχουµε αγκαλιάσει αυτές τις αρετές και τις κάνουµε πράξη καθηµερινά. Είµαστε σε ετοιµότητα, επιµένουµε και έχουµε πείσµα για εξέλιξη. Αναλαµβάνουµε πρωτοβουλίες, µοιραζόµαστε εµπειρίες, ξεπερνάµε δυσκολίες και παράγουµε πρωτοποριακές ιδέες, για να κάνουµε τη θετική διαφορά στη ζωή εκατοµµυρίων ανθρώπων και για να προετοιµάσουµε ένα καλύτερο µέλλον για τις επόµενες γενιές.

*Το άρθρο δημοσιεύεται στο νέο τεύχος Fortune που κυκλοφορεί στα περίπτερα και περιλαμβάνει τη λίστα με τις πιο Αξιοθαύμαστες Εταιρείες στην Ελλάδα.

**Πένυ Ρέτσα, Market Access & External Relations Director, AbbVie