Accenture: Η μεγάλη ευκαιρία της τεχνητής νοημοσύνης για την Ευρώπη

Accenture: Η μεγάλη ευκαιρία της τεχνητής νοημοσύνης για την Ευρώπη
Κλειδί επιτυχίας η υιοθέτηση μιας ανθρωποκεντρικής προσέγγισης για την πλήρη αξιοποίηση των δυνατότητων και της δυναμικής της GenAI.

Από τον Φώτη Παναγιωτόπουλο, Strategy & Consulting Lead, Accenture

Η πρόσφατη μελέτη μας με τίτλο Work, workforce, workers: Reinvented in the age of generative AI αποκαλύπτει ότι έως και το 44% των ωρών εργασίας σε όλη την Ευρώπη θα μπορούσε να επαυξηθεί ή να αυτοματοποιηθεί από την παραγωγική τεχνητή νοημοσύνη. Σε επίπεδο κλάδων, ο υψηλότερος αντίκτυπος αναμένεται στις κεφαλαιαγορές και τις ασφάλειες με 71% των ωρών εργασίας και εν συνεχεία στις τράπεζες και τις εταιρείες λογισμικού με 69%.

Αυτό απαιτεί από τις διοικήσεις των επιχειρήσεων να κοιτάξουν πέρα από τον τρόπο με τον οποίο η GenAI θα επηρεάσει συγκεκριμένα καθήκοντα/ρόλους και να διευρύνουν την αξιοποίησή της, εφαρμόζοντας μια πιο ανθρωποκεντρική προσέγγιση. Στην κατεύθυνση αυτή, η υπεύθυνη υιοθέτηση της τεχνητής νοημοσύνης −σε μεγάλη κλίμακα και με επίκεντρο τον άνθρωπο− μπορεί να δημιουργήσει πρόσθετη οικονομική αξία 2,3 τρισ. ευρώ στην Ευρώπη τα επόμενα 15 χρόνια, που ισοδυναμεί με αύξηση του ΑΕΠ κατά 0,6% μονάδες ετησίως έως το 2038.

Η μελέτη μας δείχνει επίσης ότι, παρότι η πλειονότητα (89%) των ευρωπαϊκών διοικητικών ομάδων πιστεύει ότι η τεχνητή νοημοσύνη θα έχει σημαντικό αντίκτυπο στην επιχείρησή τους, οι επιχειρήσεις τους υπολείπονται σε επενδύσεις που αφορούν το ανθρώπινο δυναμικό. Παρατηρούμε χαρακτηριστικά ότι, ενώ το 80% των ευρωπαϊκών διοικήσεων σχεδιάζει για φέτος αύξηση των επενδύσεων στην GenAI, μόλις το 35% θα επενδύσει στο ανθρώπινο δυναμικό, θέτοντας σε κίνδυνο την αναπτυξιακή δυναμική.

Παράλληλα, το 94% των Ευρωπαίων εργαζομένων δηλώνει ότι επιθυμεί να αποκτήσει νέες δεξιότητες προκειμένου να είναι σε θέση να (συν)εργαστεί με την παραγωγική τεχνητή νοημοσύνη, αλλά μόνο το 5% των οργανισμών παρέχει ουσιαστική εκπαίδευση. Τα ευρήματα αυτά φανερώνουν συνολικά το χάσμα που επικρατεί μεταξύ των αντιλήψεων των εργαζομένων και των διοικήσεων αναφορικά με την τεχνητή νοημοσύνη στον χώρο εργασίας.

Η υπεύθυνη υιοθέτηση της τεχνητής νοημοσύνης μπορεί να δημιουργήσει πρόσθετη οικονομική αξία €2,3 τρισ. στην Ευρώπη τα επόμενα 15 χρόνια.

Ποια είναι η λύση

Προκειμένου να αξιοποιηθεί πλήρως η δυναμική της GenAI, προτείνουμε στις επιχειρήσεις να κινηθούν σε 4 βασικούς άξονες:

Ηγεσία και μάθηση με νέους τρόπους: Για να είναι αποτελεσματικοί και να οικοδομήσουν εμπιστοσύνη σε ένα GenAI μέλλον, οι διοικήσεις οφείλουν να υιοθετήσουν μια προσέγγιση διαρκούς μάθησης. Είναι σημαντικό οι ηγέτες να αγκαλιάσουν πρώτοι την τεχνολογία, αλλάζοντας ουσιαστικά τον τρόπο με τον οποίο μαθαίνουν, και να ενσωματώσουν τη μάθηση στην καθημερινότητά τους.

Επαναπροσδιορισμός της εργασίας: Με την επανεξέταση ολόκληρων ροών εργασίας, οι ηγέτες μπορούν να αποκτήσουν σαφή εικόνα για το πού μπορεί να έχει μεγαλύτερη επίδραση η τεχνητή νοημοσύνη, ευθυγραμμίζοντάς την με τους επιχειρηματικούς στόχους για μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα και καινοτομία σε όλη την επιχείρηση. Στη βάση αυτή, μπορούν να επικεντρωθούν και να αναθεωρήσουν συνολικά το πώς πρέπει να αλλάξει η εργασία για την καλύτερη εξυπηρέτηση των πελατών, την υποστήριξη των ανθρώπων και την επίτευξη επιχειρηματικών αποτελεσμάτων.

Αναδιαμόρφωση του εργατικού δυναμικού: Η αλλαγή στον τρόπο με τον οποίο γίνεται η εργασία απαιτεί ένα δυναμικό και προσαρμόσιμο εργατικό δυναμικό. Οι οργανισμοί πρέπει να δώσουν προτεραιότητα στη συνεχή επανεφεύρεση του ταλέντου. Με τη σταδιακή υιοθέτηση της GenAI, οι οργανισμοί θα πρέπει να αξιοποιούν επιπρόσθετα εργαλεία, όπως η χαρτογράφηση δεξιοτήτων, που μπορούν να συμβάλουν στην ομαλότερη μετάβαση των εργαζομένων από τους φθίνοντες στους αναδυόμενους ρόλους. Καθώς η εργασία και οι ρόλοι αλλάζουν, η αυξημένη παραγωγικότητα μπορεί να απελευθερώσει χρόνο και ταλέντο για δραστηριότητες υψηλότερης προστιθέμενες αξίας.

Προετοιμασία εργαζομένων: Παράλληλα με την επένδυση στις τεχνικές δεξιότητες των εργαζομένων τους, οι οργανισμοί θα πρέπει ομοίως να δώσουν έμφαση και στις ανθρωποκεντρικές δεξιότητες (soft skills). Παρατηρούμε την ανάδυση ενός «teach-to-learn» μοντέλου, το οποίο εξοπλίζει τους εργαζόμενους με τις κατάλληλες δεξιότητες ώστε να εκπαιδεύσουν τις μηχανές. Σε αυτό το ταξίδι, οι ηγέτες πρέπει επίσης να ακούν και να εμπλέκουν τους ανθρώπους τους σε κάθε βήμα για να ενισχύσουν την εμπιστοσύνη.

Συνολικά, η GenAI έχει βαθύτερο αντίκτυπο από κάθε προηγούμενη τεχνολογία. Στο πλαίσιο αυτό, οι οργανισμοί οφείλουν να αναπτύξουν μια στρατηγική επανεφεύρεσης με άξονα την παραγωγική τεχνητή νοημοσύνη που να αγγίζει όλη την αλυσίδα αξίας τους. Καθώς, λοιπόν, το μέλλον της εργασίας εξελίσσεται, οι ανθρωποκεντρικές προσεγγίσεις, θα ξεχωρίσουν τους κορυφαίους οργανισμούς τόσο σε επίπεδο κουλτούρας όσο και απόδοσης.

*Το άρθρο δημοσιεύεται στο νέο τεύχος του Fortune Greece που κυκλοφορεί από την Τετάρτη 15/05 στα περίπτερα. 

**Φωτογραφίες: Shutterstock & Προσωπικό Αρχείο

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ: