Accenture: Ολική Επανεφεύρεση των Επιχειρήσεων

Accenture: Ολική Επανεφεύρεση των Επιχειρήσεων
Επιτάχυνση της ανάπτυξης, μέσω της δημιουργίας ενός ισχυρού ψηφιακού πυρήνα, της επένδυσης σε νέες τεχνολογίες και της αλλαγής του τρόπου λειτουργίας και συνεργασίας των διοικητικών ομάδων.

Σύμφωνα με πρόσφατη μελέτη της Accenture, κλειδί επιτυχίας για τις επιχειρήσεις στο σύγχρονο ασταθές περιβάλλον είναι η υιοθέτηση μιας στρατηγικής ολικής επανεφεύρεσής τους (Total Enterprise Reinvention) μέσω της αξιοποίησης νέων τεχνολογιών και τρόπων εργασίας.

Το Total Enterprise Reinvention στηρίζεται στη δυναμική εξέλιξη τεχνολογιών όπως η τεχνητή νοημοσύνη και το cloud computing. Σήμερα ωστόσο, μόλις 8% των εταιρειών που συμμετείχαν στην έρευνα ανήκουν στην κατηγορία των λεγόμενων «Reinventors», οι οποίες θέτουν νέα όρια απόδοσης και αποδοτικότητας, τόσο για τις ίδιες όσο συχνά και για τους κλάδους δραστηριοποίησής τους. Ο μετασχηματισμός τους οικοδομείται γύρω από έναν ισχυρό ψηφιακό πυρήνα και νέους τρόπους εργασίας που συμβάλλουν στη βελτιστοποίηση των δραστηριοτήτων τους και οδηγούν στην ανάπτυξη. Συγκεκριμένα, μετασχηματίζοντας κάθε μέρος και λειτουργία του οργανισμού τους, οι «Reinventors» επιτυγχάνουν βελτιωμένα οικονομικά αποτελέσματα, καινοτομούν διαρκώς, ενισχύουν την ανθεκτικότητά τους και δημιουργούν πιο ενεργά αξία προς όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ

Μάλιστα, στο πλαίσιο της έρευνας, με δείγμα 1.500+ υψηλόβαθμων στελεχών, 75% των ερωτηθέντων συμφώνησε ότι μια σειρά εξωτερικών δυνάμεων – πρωτίστως, όμως, ο ρυθμός τεχνολογικής καινοτομίας, η αλλαγή των προτιμήσεων των καταναλωτών και η κλιματική αλλαγή – θα επιταχύνουν περαιτέρω τις επενδύσεις τους στον ψηφιακό μετασχηματισμό.

Γενικότερα, όμως, οι περισσότερες εταιρείες (86%) επικεντρώνονται στον μετασχηματισμό τμημάτων της επιχείρησής τους και αντιμετωπίζουν τον μετασχηματισμό ως ένα πεπερασμένο πρόγραμμα παρά ως μια διαρκή διαδικασία. Η Accenture αποκαλεί αυτή την κατηγορία επιχειρήσεων «Transformers». Το υπόλοιπο 6% των εταιρειών είναι οι «Optimizers», οι οποίες εστιάζουν σε λειτουργικούς μετασχηματισμούς περιορισμένου εύρους και φιλοδοξίας, με την τεχνολογία να μην αποτελεί κεντρικό στοιχείο του μετασχηματισμού τους.

Τα οικονομικά οφέλη είναι ξεκάθαρα για τους «Reinventors» καθώς αναφέρουν ότι επιτυγχάνουν 10% υψηλότερη αύξηση σε επίπεδο εσόδων, 13% μεγαλύτερη μείωση σε επίπεδο κόστους και 17% υψηλότερες επιδόσεις στον ισολογισμό τους σε σχέση με τους «Transformers». Επιτυγχάνουν επίσης 1,3 φορές μεγαλύτερη οικονομική αξία τους πρώτους έξι μήνες σε σχέση με τους «Transformers», γεγονός που αντανακλά την ταχύτητα με την οποία λειτουργούν. Επίσης, τα δύο τρίτα των «Reinventors» δηλώνουν ότι η υλοποίηση της στρατηγικής επανεφεύρεσής τους πραγματοποιείται σημαντικά πιο γρήγορα σε σχέση με παλαιότερους μετασχηματισμούς, σε σύγκριση με λιγότερο από το ένα τρίτο των Transformers.

Οι εταιρείες που υιοθετούν το total enterprise reinvention ακολουθούν έξι βασικές αρχές:

 1. Η επανεφεύρεση είναι η στρατηγική. Δεν είναι πλέον απλώς πυλώνας της στρατηγικής.
 2. Ο ψηφιακός πυρήνας αποτελεί πρωταρχική πηγή ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος. Αξιοποιεί τη δύναμη του cloud, των δεδομένων και της τεχνητής νοημοσύνης μέσω ενός διαλειτουργικού συνόλου συστημάτων σε όλη την επιχείρηση που επιτρέπει την ταχεία ανάπτυξη νέων δυνατοτήτων.
 3. Η επανεφεύρεση υπερβαίνει τα μέχρι τώρα δεδομένα, αγκαλιάζοντας την τέχνη του εφικτού. Η τεχνολογία και οι νέοι τρόποι εργασίας δημιουργούν νέα όρια απόδοσης και αποδοτικότητας.
 4. Η στρατηγική ταλέντου και ο αντίκτυπος στους ανθρώπους είναι κεντρικοί παράγοντες στην επανεφεύρεση. Αυτές οι εταιρείες θεωρούν τη διαχείριση αλλαγών ως βασική τους ικανότητα και παράγοντα διαφοροποίησης.
 5. Η επανεφεύρεση δεν έχει όρια και γκρεμίζει τα οργανωτικά σιλό. Αντιμετωπίζει τις δυνατότητες και τη δυναμική της επιχείρησης ολιστικά.
 6. Η επανεφεύρεση είναι συνεχής. Δεν είναι απλώς μια εφάπαξ και χρονικά καθορισμένη αλλαγή, αλλά μια ικανότητα που αξιοποιείται από τον οργανισμό στο διηνεκές.

Στο πρόσφατο Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ του Νταβός, η Accenture δημοσίευσε επίσης τρεις επιπλέον μελέτες που υπογραμμίζουν τη σημασία της Ολικής Επανεφεύρεσης των Επιχειρήσεων για την επιτάχυνση της ανάπτυξης, δημιουργώντας έναν ισχυρό ψηφιακό πυρήνα, επενδύοντας σε νέες τεχνολογίες και αλλάζοντας τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί και συνεργάζεται η διοικητική ομάδα.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ

Επένδυση σε νέες τεχνολογίες για συνεχή καινοτομία

Το Cloud, το AI και το Metaverse είναι τρεις μεγάλες τεχνολογικές τάσεις, οι οποίες υπόσχονται να δημιουργήσουν σημαντικές ευκαιρίες τόσο βραχυπρόθεσμα, όσο και μακροπρόθεσμα. Αξιοποιώντας αυτές τις μεγάλες τάσεις για τη δημιουργία ενός ισχυρού ψηφιακού πυρήνα και την αξιοποίηση της επόμενης γενιάς τεχνολογικών εξελίξεων, κάθε εταιρεία μπορεί να επανεφεύρει τον οργανισμό της επιτυγχάνοντας εντυπωσιακή αύξηση εσόδων, λειτουργική αποτελεσματικότητα και καινοτομία. Αξίζει να αναφερθεί ότι:

 • Το 2020, οι υπηρεσίες AI αυξήθηκαν κατά 17,3% στα 19,4 δισ. ευρώ, ενώ προβλέπεται να αυξηθούν στα 50,5 δισ. ευρώ το 2025, με CAGR 21%.
 • Οι εταιρείες που σχεδιάζουν να υιοθετήσουν τεχνητή νοημοσύνη επόμενης γενιάς και προηγμένες υπολογιστικές μεθόδους έχουν 2,6 φορές περισσότερες πιθανότητες να αυξήσουν τα έσοδά τους κατά 10% ή και περισσότερο σε σχέση με τις εταιρείες που δεν επενδύουν σε αυτές τις περιοχές.

Οι CEOs θεωρούν τον συνδυασμό δεδομένων, τεχνολογίας και ανθρώπων ως μελλοντικό μοχλό ανάπτυξης

H μελέτη της Accenture The CHRO as a growth executive διαπιστώνει ότι, ενώ οι CEOs θεωρούν τον συνδυασμό δεδομένων, τεχνολογίας και ανθρώπων απαραίτητο για την ανάπτυξη, μόνο το 5% των μεγάλων, παγκόσμιων οργανισμών ξεκλειδώνουν αποτελεσματικά την αξία αυτού του συνδυασμού.

 • Οι εταιρείες που αντιλαμβάνονται αυτή την ευκαιρία μπορούν να αποκομίσουν ένα premium παραγωγικότητας της τάξης του 11%. Ωστόσο, αυτό το premium μειώνεται στο 4% όταν οι εταιρείες εφαρμόζουν λύσεις δεδομένων και τεχνολογίας που αποτυγχάνουν να θέσουν τον άνθρωπο στο επίκεντρο, τονίζοντας με τον τρόπο αυτό τη σημαντική επίδραση που έχουν οι εργαζόμενοι σε επίπεδο ανταγωνιστικής διαφοροποίησης και ανάπτυξης.
 • Η μελέτη ορίζει τον ρόλο του CHRO ως βασικού καταλύτη για την αξιοποίηση του συνδυασμού δεδομένων, τεχνολογίας και ανθρώπων
 • Το 89% των CEOs αναφέρει ότι οι CHROs οφείλουν να διαδραματίσουν κεντρικό ρόλο στην επίτευξη μακροπρόθεσμης κερδοφόρας ανάπτυξης, αλλά μόνο 45% εξ αυτών δημιουργούν το κατάλληλο πλαίσιο και περιβάλλον για τους CHROs.

Οι ηγέτες των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων παραμένουν αισιόδοξοι παρά τις προκλήσεις

Ενώ το 65% των Ευρωπαίων ηγετών επιχειρήσεων συμφωνεί ότι αντιμετωπίζει το πιο απαιτητικό περιβάλλον διαχρονικά, ένα ακόμη μεγαλύτερο ποσοστό (77%) είναι πεπεισμένο για την ικανότητα των οργανισμών τους να επιταχύνουν την ανάπτυξή τους εν μέσω οικονομικής ύφεσης.

Συγκεκριμένα, βάσει της μελέτης Accelerating Europe’s path to reinvention, το αυξανόμενο ενεργειακό κόστος είναι η κορυφαία πρόκληση που επηρεάζει τα περιθώρια κέρδους για τις ευρωπαϊκές εταιρείες, όπως σημείωσε το 19% των ερωτηθέντων, με δεύτερη τις αναταράξεις στην εφοδιαστική αλυσίδα (14%). Παρά τις προκλήσεις αυτές, το 81% των Ευρωπαίων ηγετών επιχειρήσεων πιστεύει ότι οι οργανισμοί τους είναι κατάλληλα προετοιμασμένοι για τα μελλοντικά αναπτυξιακά τους πλάνα, έχοντας, μάλιστα, ήδη ξεπεράσει την πανδημία.

Η ανθεκτικότητα που επέδειξαν έως τώρα οι ηγέτες των επιχειρήσεων μπορεί να εξηγήσει την αυτοπεποίθησή τους όσον αφορά την αντιμετώπιση των σημερινών αντίξοων συνθηκών, συμπεριλαμβανομένης της ενεργειακής κρίσης που πλήττει ιδιαίτερα την Ευρώπη.

Ωστόσο, αυτό που διακυβεύεται για τις ευρωπαϊκές εταιρείες είναι η ανταγωνιστικότητά τους μακροπρόθεσμα. Το ολοένα και πιο ασταθές μακροοικονομικό περιβάλλον απαιτεί από τις εταιρείες να ακολουθούν μια στρατηγική διαρκούς επανεφεύρεσης, η οποία θα δώσει στις ευρωπαϊκές εταιρείες τη δυνατότητα να αυξήσουν την ανταγωνιστικότητά τους και να αναπτυχθούν μακροπρόθεσμα.

Η μελέτη, αναλύοντας επίσης τις οικονομικές επιδόσεις ~3.000 εταιρειών παγκοσμίως, διαπίστωσε ότι ενώ οι ευρωπαϊκές εταιρείες σημειώνουν ισχυρή κερδοφορία, υστερούν στην αύξηση των εσόδων τους σε σύγκριση με τις αντίστοιχες στη Βόρεια Αμερική και την Ασία.

Για την καλύτερη κατανόηση της θέσης των ευρωπαϊκών εταιρειών, η μελέτη εξετάζει επίσης την απόδοσή τους σε σύγκριση με τις αντίστοιχες εταιρείες στη Βόρεια Αμερική και την Ασία σε έξι τομείς: εφοδιαστική αλυσίδα και λειτουργίες, πωλήσεις και πελάτες, ρευστότητα και κόστος, ταλέντο, τεχνολογία και βιωσιμότητα.

Σύμφωνα με την ανάλυση, οι ευρωπαϊκές επιχειρήσεις έχουν καλύτερες επιδόσεις όσον αφορά τη βιωσιμότητα, το ταλέντο και τη ρευστότητα και τη διαχείριση κόστους. Ωστόσο, υστερούν σημαντικά όσον αφορά την αύξηση των πωλήσεών τους και την αξιοποίηση της τεχνολογίας για την ενίσχυση των εσόδων τους.

Οι ευρωπαϊκές εταιρείες είναι επίσης λιγότερο πιθανό να καινοτομήσουν αξιοποιώντας αναδυόμενες τεχνολογίες και να στραφούν σε επιχειρηματικά μοντέλα που βασίζονται στην τεχνολογία σε σύγκριση με εταιρείες της Βόρειας Αμερικής και της Ασίας.

Επομένως, ενώ οι ευρωπαϊκές επιχειρήσεις έχουν οικοδομήσει εξαιρετική ανθεκτικότητα τα τελευταία χρόνια, οφείλουν τώρα να επανεφευρεθούν προκειμένου να ανταποκριθούν στις μοναδικές προκλήσεις που αντιμετωπίζουν.

**Το άρθρο δημοσιεύεται στο νέο τεύχος του Fortune Greece που κυκλοφορεί από την Παρασκευή 3/3 στα περίπτερα. Δείτε τον χάρτη με τα σημεία πώλησης ΕΔΩ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ: