Aegean Oil: Περήφανα ελληνική

Μετά το ελπιδοφόρο ξεκίνηµα από την Αλεξανδρούπολη, η συνεχής ανάπτυξη σε όλη την Ελλάδα υλοποιεί το όραµα των ιδρυτών της.

Special Advertising Section

Στις 28 Μαΐου του 1999 ο Δηµήτρης Μελισσανίδης έκανε πράξη το επιχειρηµατικό του σχέδιο για τη δηµιουργία ενός νέου, αµιγώς ελληνικού, εµπορικού δικτύου πρατηρίων λιανικής πώλησης υγρών καυσίµων. Στρατηγική απόφαση της AEGEAN OIL ήταν το ξεκίνηµα να γίνει από τη βόρεια Ελλάδα. Έτσι, εξαγοράζοντας την εταιρεία EVROIL στην Αλεξανδρούπολη, προέβη στη ριζική ανακατασκευή των κτιριακών και αποθηκευτικών χώρων, δηµιουργώντας µία από τις πλέον σύγχρονες εγκαταστάσεις αποθήκευσης και διανοµής καυσίµων στη βόρεια Ελλάδα.

Αµέσως µετά, ο Ιάκωβος Μελισσανίδης, αδελφός του Δηµήτρη Μελισσανίδη, µετακινείται στην Αλεξανδρούπολη, χτίζοντας προσωπικές σχέσεις µε τους πρατηριούχους. Σταδιακά αναπτύσσει το δίκτυο της εταιρείας, το οποίο τα δύο πρώτα χρόνια έφτασε να αριθµεί περί τα 150 πρατήρια στη βόρεια Ελλάδα. Παράλληλα, υλοποιήθηκε σταδιακά το επιχειρηµατικό σχέδιο, µε βάση το οποίο προβλεπόταν πανελλαδική ανάπτυξη του δικτύου µε το εµπορικό σήµα AEGEAN.

Μέσα σε λίγα µόλις χρόνια η εταιρεία ανέπτυξε ένα ευρύτατο δίκτυο, το οποίο σήµερα αριθµεί περίπου 550 πρατήρια καυσίµων σε όλη την ελληνική επικράτεια. Με ετήσιο κύκλο εργασιών €1δισ., η AEGEAN OIL συνεισφέρει πολλαπλά και ουσιωδώς στην εθνική µας οικονοµία. Περίπου το ήµισυ από το συνολικό ποσό του ετήσιου κύκλου εργασιών της καταβάλλεται στα κρατικά ταµεία µε κάθε µορφή φόρων και εισφορών, ενώ στα γραφεία και στις εγκαταστάσεις της εταιρείας, καθώς και στα πρατήρια καυσίµων µε το σήµα AEGEAN απασχολούνται συνολικά 2.200 εργαζόµενοι.

1

Κόντρα στο ρεύµα και στις οµολογουµένως δυσµενείς συνθήκες της εσωτερικής αγοράς, η AEGEAN, έχοντας εµπιστοσύνη στη δύναµη και στα ανακλαστικά επιβίωσης της ελληνικής οικονοµίας και στηριζόµενη σε δικά της κεφάλαια, πραγµατοποιεί ένα αναπτυξιακό πρόγραµµα µε τη δηµιουργία νέων πρατηρίων στη νησιωτική Ελλάδα και στους εθνικούς αυτοκινητοδρόµους, ενώ ταυτόχρονα επενδύει στην έρευνα & ανάπτυξη και στη διάθεση στην αγορά  διαφοροποιηµένων/βελτιωµένων καυσίµων, εδραιώνοντας τη θέση της στις κορυφαίες εταιρείες του κλάδου της εµπορικής της δραστηριότητας. Στο αναπτυξιακό πρόγραµµα της εταιρείας εντάχθηκε και ο υπό κατασκευή αµφίδροµος σταθµός εξυπηρέτησης αυτοκινητιστών (ΣΕΑ) στη θέση Νίκαια της Εθνικής οδού Αθηνών – Θεσσαλονίκης, ο οποίος πρόκειται να λειτουργήσει τον Οκτώβριο του τρέχοντος έτους και θα προστεθεί στους ήδη λειτουργούντες ΣΕΑ του Αλµυρού Βόλου και των Αρφαρών Καλαµάτας.

Παρά τη δύσκολη οικονοµική συγκυρία, η AEGEAN εγγυήθηκε από την πρώτη στιγµή την εργασιακή ασφάλεια και συνεχίζει να επενδύει στο ανθρώπινο δυναµικό της, διατηρώντας και αυξάνοντας τον αριθµό των εργαζοµένων, ενώ παράλληλα υλοποιεί προγράµµατα εκπαίδευσης και δίνει ευκαιρίες επαγγελµατικής εξέλιξης σε νέους, κυρίως, ανθρώπους.

Αναγνωρίζοντας, δε, τις παρούσες δύσκολες κοινωνικές συνθήκες για τη χώρα µας, η AEGEAN OIL υλοποιεί, στο πλαίσιο της εταιρικής κοινωνικής υπευθυνότητας, προγράµµατα χορηγιών µε δωρεές και χορηγίες σε διάφορους φορείς, οργανισµούς και ιδρύµατα του δηµόσιου και του ιδιωτικού τοµέα, που συµβάλλουν στην προαγωγή των κοινωνικών αξιών. Πέραν των άλλων δραστηριοτήτων, η εταιρεία υλοποίησε ένα πρόγραµµα χορηγίας πετρελαίου θέρµανσης σε 200 σχολεία σε όλη την Ελλάδα µε έµφαση στις παραµεθόριες περιοχές.

3

Η AEGEAN OIL παραµένει από την πρώτη στιγµή της ίδρυσής της, το 1995, µέχρι σήµερα αµιγώς ελληνική και απόλυτα υγιής οικονοµικά. Πιστή στο όραµα και στις αξίες πάνω στις οποίες βασίστηκε η ταχεία ανάπτυξη και η καθιέρωσή της στην αγορά των πετρελαιοειδών, η εταιρεία συνεχίζει να κοιτά το µέλλον µε αισιοδοξία, επεκτείνοντας συνεχώς τις εµπορικές της δραστηριότητες στον κλάδο της λιανικής εµπορίας καυσίµων και λιπαντικών, επενδύοντας στην άρρηκτη σχέση εµπιστοσύνης που έχει επιτύχει µε τον πελάτη.