Αυτή είναι η εργαλειοθήκη των παρεμβάσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης

Φωτ. Προσωπικού Αρχείου

Συγχρηματοδοτούμενα δανειακά προϊόντα με ευνοϊκό επιτόκιο και χαμηλές εξασφαλίσεις, κεφάλαια επιχειρηματικών συμμετοχών και εγγυήσεις δανείων μικρομεσαίων επιχειρήσεων θα είναι η αιχμή των παρεμβάσεων στο ΥΠΑΝ.

Το υπουργείο Ανάπτυξης θα σχεδιάζει και θα υλοποιεί δράσεις και προγράμματα με μετρήσιμους στόχους, ώστε η ανάπτυξη να είναι μακροχρόνια με στέρεες βάσεις και να μην επηρεάζεται τουλάχιστον από περιόδους κρίσεων, τόνισε ο αρμόδιος υφυπουργός για τις επενδύσεις και τις Συμπράξεις Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ), Ιω. Τσακίρης, θέτοντας παράλληλα τις προτεραιότητες του έργου στον τομέα της ευθύνης του.

Όπως είπε, οι ενέργειες θα εστιαστούν στον εξορθολογισμό του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ), τον μακροχρόνιο προγραμματισμό του και τη μέγιστη μόχλευσή του με ιδιωτικά κεφάλαια πρωτίστως από ξένες επενδύσεις. Προανήγγειλε, δε, ότι θα δοθεί προτεραιότητα στα έργα προστιθέμενης οικονομικής και κοινωνικής αξίας ώστε να αξιοποιηθεί αποτελεσματικά και ο τελευταίος διαθέσιμος πόρος.

Εξάλλου, ο κ. Τσακίρης απέδωσε ιδιαίτερο βάρος στην προώθηση των αναγκαίων παρεμβάσεων για τον αποτελεσματικό συντονισμό τόσο του εθνικού όσο και του χρηματοδοτούμενου σκέλους του ΠΔΕ και, σε αυτό το πλαίσιο, υπογράμμισε ότι θα γίνει άμεσα ο εκσυγχρονισμός του παρωχημένου πλέον νομικού πλαισίου.

Παράλληλα, τόνισε ότι είναι επιβεβλημένη η βελτιστοποίηση του υπάρχοντος ΕΣΠΑ για τη μέγιστη δυνατή απορρόφησή του με βασικό στόχο να μετριαστούν οι επενδυτικές απώλειες κατά τη διάρκεια της κρίσης και να μεταβεί η Οικονομία σε ένα μοντέλο επιχειρηματικότητας, στο οποίο θα προέχει η εξαγωγική διεισδυτικότητα και η εξωστρέφεια.

Αυτό -όπως εξήγησε ο κ. Τσακίρης- θα γίνει, επίσης, με εξορθολογισμό των υπαρχόντων χρηματοδοτικών προγραμμάτων του ΕΣΠΑ και ενημέρωσε ότι αυτή τη στιγμή υπάρχουν πάρα πολλά με χαμηλή απορροφητικότητα.

Επίσης, ο αρμόδιος υφυπουργός Ανάπτυξης επισήμανε ότι θα δοθεί προτεραιότητα σε χρηματοδοτικά εργαλεία καθώς, όπως διευκρίνισε, αυτά είναι «ανακυκλώσιμα» και όταν τελειώνουν τα κεφάλαια που επιστρέφονται γυρνάνε οι πόροι στο ΠΔΕ.

«Συγχρηματοδοτούμενα δανειακά προϊόντα με ευνοϊκό επιτόκιο και χαμηλές εξασφαλίσεις, κεφάλαια επιχειρηματικών συμμετοχών και εγγυήσεις δανείων μικρομεσαίων επιχειρήσεων θα είναι η αιχμή των παρεμβάσεών μας», είπε και προσέθεσε ότι θα αυξηθεί σημαντικά αυτό που ονομάζουμε «μαλακή χρηματοδότηση» των επιχειρήσεων, ενώ σημείωσε ότι, επίσης, σημαντική παρέμβαση θα είναι η θεσμοθέτηση του πλαισίου λειτουργίας των μικροπιστώσεων, κάτι που γίνεται σε όλες τις αγορές της Ευρώπης.

Παράλληλα, όπως ανακοίνωσε ο κ. Τσακίρης, τίθενται οι βάσεις για την έγκαιρη και αποτελεσματική αξιοποίηση των πόρων της επόμενης προγραμματικής περιόδου 2021 – 2027 του νέου ΕΣΠΑ μέσα από μια ουσιαστική και αντιπροσωπευτική διαβούλευση με τους κοινωνικούς εταίρους έτσι ώστε η εφαρμογή των προγραμμάτων να ξεκινήσει από την πρώτη ημέρα έναρξής του.

«Θα ενισχύσουμε τη ρευστότητα στην πραγματική οικονομία με αξιοποίηση των ευρωπαϊκών χρηματοδοτικών εργαλείων, που μαζί με τη σωστή εκτέλεση του ΠΔΕ και του ΕΣΠΑ θα δώσουν πρόσβαση σε κεφάλαια των ελληνικών επιχειρήσεων. Θα επιδιωχθεί σωστός και διαρκής συντονισμός με τα άλλα υπουργεία, περιφέρειες και δήμους, για σωστή σειρά προτεραιότητας έργων, για σωστή διασφάλιση του έργου και της απορρόφησης. Θα δημιουργηθούν, δε, δεξαμενές τεχνικής βοήθειας από το ΕΣΠΑ και άλλες πηγές που θα τις χρησιμοποιήσουμε για την επιτάχυνση των επενδύσεων των υποδομών και της ανταγωνιστικότητας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων», τόνισε χαρακτηριστικά ο κ. Τσακίρης.

Τέλος, ο υφυπουργός Ανάπτυξης, αφού επισήμανε ότι η ανάκαμψη έχει αρχίσει κι αυτό είναι νομοτέλεια της αγοράς εξήγησε ότι, έως σήμερα, πρόκειται για μια μη χρηματοδοτούμενη ανάκαμψη κάτι το οποίο πρέπει το συντομότερο να αντιστραφεί και να γίνει χρηματοδοτούμενη στη σωστή κατεύθυνση και με γερές βάσεις.