Αυτό είναι το πρόγραμμα εθελουσίας της Alpha Bank

Στόχος να αποχωρήσουν περίπου 300 άτομα κυρίως από τις κεντρικές υπηρεσίες. Για ποιες ομάδες παρέχεται προσαύξηση της αποζημίωσης. Ποιες παροχές δίνονται για πρώτη φορά. Τα ευέλικτα χαρακτηριστικά της άδειας μετά αποδοχών.

Ένα στοχευμένο και ευέλικτο πρόγραμμα κινήτρων πρόωρης αποχώρησης έθεσε στη διακριτική ευχέρεια του προσωπικού της από σήμερα έως τις 20 Σεπτεμβρίου η Alpha Bank, στοχεύοντας στην αποχώρηση περίπου 300 εργαζομένων, κυρίως από τις κεντρικές της υπηρεσίες.

Το πρόγραμμα, που ανακοινώθηκε το μεσημέρι, απευθύνεται σε όλους της εργαζόμενους στην τράπεζα. Εξαιρούνται από την περίμετρο οι θυγατρικές και όσοι εργάζονται σε κεντρικές υπηρεσίες της τράπεζας, οι οποίες δεν διαθέτουν πλεονάζον προσωπικό.

Το ύψος της παρεχόμενης αποζημίωσης καθορίζεται από την ηλικία και τα έτη υπηρεσίας, με τα κίνητρα να προσαυξάνονται για την ομάδα των εργαζομένων μεταξύ 40 με 50 ετών, που έχει τουλάχιστον 20 χρόνια προϋπηρεσίας. Οι εργαζόμενοι με τα παραπάνω χαρακτηριστικά μπορούν να πάρουν έως και τη διπλάσια αποζημίωση.

Προσαύξηση της αποζημίωσης κατά 30% παρέχεται στους εργαζόμενους σε επιλεγμένες κεντρικές υπηρεσίες, οι οποίες υπάγονται στην περίμετρο του προγράμματος καθώς στόχευση της τράπεζας είναι να αποσυμφορηθεί από το πλεονάζον προσωπικό.

Προσαύξηση 10 χιλ. ευρώ παρέχεται, επίσης, σε εργαζόμενους με δύο ανήλικα τέκνα. Το ποσό φθάνει στις 20 χιλ. ευρώ για όσους κάνουν χρήση του προγράμματος και διαθέτουν τρία ή περισσότερα ανήλικα τέκνα.

Για όσους αποδεχθούν το πρόγραμμα, η τράπεζα εγγυάται, επίσης, την άμεση καταβολή του συνολικού ποσού, το οποίο τους αναλογεί από τον ατομικό λογαριασμό του ομαδικού ασφαλιστηρίου, αφού αφαιρεθούν οι νόμιμες κρατήσεις. Η παραπάνω παροχή προσφέρεται χωρίς να τίθεται περιορισμός ετών συμμετοχής στο ομαδικό πρόγραμμα.

Πρόκειται για πρόσθετη παροχή, που εμφανίζεται πρώτη φορά σε κίνητρα εθελουσίας εξόδου. Για πρώτη φορά επίσης, η τράπεζα αναλαμβάνει για εργαζόμενους άνω των 55 ετών να καλύψει το κόστος αυτασφάλισης, ως το ποσό των 10 χιλ. ευρώ, μετά από σχετική αίτηση.

Τέλος, όσοι αποδεχθούν το πρόγραμμα την πρώτη εβδομάδα της περιόδου αποδοχής, λαμβάνουν, ως bonus, προσαύξηση της αποζημίωσης κατά 5%. Σημειώνεται ότι το συνολικό ποσό της αποζημίωσης δεν μπορεί να ξεπερνά τις 150 χιλ. ευρώ (μεικτά).

Το ευέλικτο πρόγραμμα αδείας μετά αποδοχών

Η δεύτερη βασική επιλογή του προγράμματος είναι μακροχρόνια άδεια μετά αποδοχών, με επιμέρους δυνατότητες τη λήψη τριετούς ή πενταετούς αδείας. Επιλογή που απευθύνεται, τόσο σε όσους έχουν ορατότητα συνταξιοδότησης, αλλά και σε αυτούς που επιδιώκουν να αναζητήσουν άλλη εργασία, έχοντας διασφαλίσει στο μεσοδιάστημα την ασφάλισή τους και ένα μειωμένο μηνιαίο εισόδημα.

Για να καταστήσει πιο ελκυστική την άδεια μετά αποδοχών για όσους θέλουν να αναζητήσουν μια νέα επαγγελματική πρόκληση, η τράπεζα δίνει, για πρώτη φορά, τη δυνατότητα πρόωρης διακοπής του προγράμματος, κλιμακώνοντας το ύψος του εφάπαξ ποσού, με κριτήριο την ταχύτητα διακοπής του προγράμματος.

Συγκεκριμένα όσοι επιλέξουν 3ετή άδεια μετά αποδοχών θα λαμβάνουν το 50% του μισθού τους, συν τα αναλογούντα δώρα εορτών καθώς και το επίδομα αδείας. Αν διακόψουν το πρόγραμμα εντός 24 μηνών από την έναρξή του, θα πάρουν εφάπαξ το 80% της αποζημίωσης. Αν το πράξουν, μεταξύ 25ου και 36ου μήνα, θα πάρουν το 45% της αποζημίωσης.

Η επιλογή της 5ετούς άδειας προσφέρεται μόνο για όσους έχουν συμπληρώσει το 51ο έτος. Η τράπεζα θα καταβάλει το 60% των τακτικών μηνιαίων αποδοχών τους πλέον των αναλογούντων δώρων εορτών και επιδόματος αδείας και βεβαίως των εργοδοτικών εισφορών.

Εφόσον διακόψουν το πρόγραμμα, κατά την πρώτη διετία (24 μήνες) θα λάβουν εφάπαξ το 50% της αποζημίωσης. Το ποσό υποχωρεί στο 40% για το τρίτο έτος (25ος με 36ος μήνας) και στο 30% αν το πρόγραμμα διακοπεί μεταξύ του τέταρτου και του πέμπτου έτους.

Το συνολικό μικτό ποσό από το άθροισμα των αποδοχών μακροχρόνιας άδειας και της εφάπαξ παροχής δεν μπορεί να υπερβεί τις 300 χιλ. ευρώ.

Πρόσθετες παροχές

Όσοι κάνουν χρήση, θα συνεχίσουν να έχουν για τέσσερα χρόνια νοσοκομειακή κάλυψη από το ομαδικό ασφαλιστήριο συμβόλαιο της τράπεζας και θα διατηρήσουν τυχόν προνομιακά επιτόκια για εξυπηρετούμενα δάνειά τους.

Τέλος όσοι συμμετάσχουν θα έχουν κατόπιν αιτήματος τη δυνατότητα να λάβουν ως επιπλέον παροχή υπηρεσίες επαγγελματικής μετάβασης και στήριξης από εξειδικευμένη εταιρεία.

Σημειώνεται ότι στις 30 Ιουνίου η τράπεζα διατηρούσε πρόβλεψη 55,8 εκατ. ευρώ για την αποχώρηση προσωπικού. Στη διάρκεια του Α’ εξαμήνου χρησιμοποιήθηκαν προβλέψεις 3,2 εκατ. ευρώ.