Αυξημένες κατά 8% οι ενοποιημένες πωλήσεις της Πλαίσιο Computers το 2018

Η εταιρεία εμφάνισε περιορισμένη μείωση του EBITDA στα 9,5 εκατ. ευρώ, κυρίως λόγω του κόστους έναρξης δύο καταστημάτων.

Στα 309 εκατ. ευρώ ανήλθαν οι ενοποιημένες πωλήσεις της Πλαίσιο Computers AEBE, το 2018, καταγράφοντας αύξηση κατά 8%, ενώ παρουσίασε βελτίωση του μικτού κέρδους (+1,6%), στα 63,1 εκατ. ευρώ.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, η Πλαίσιο Computers εμφάνισε περιορισμένη μείωση του EBITDA στα 9,5 εκατ. ευρώ, κυρίως λόγω του κόστους έναρξης δύο καταστημάτων.

Αναλυτικότερα, η Πλαίσιο Computers ανακοίνωσε:

– Υποχώρηση των κερδών πριν και μετά από τη φορολογία στα 6,1 εκατ. ευρώ και 3,9 εκατ. ευρώ, αντίστοιχα.

– Τα ταμειακά διαθέσιμα ξεπερνούν τα 40 εκατ. ευρώ, παρά τη συρρίκνωση του δανεισμού. Καθαρή ρευστότητα στα 30 εκατ. ευρώ.

– Ισχυρή κεφαλαιακή διάρθρωση και περαιτέρω ενίσχυση των ιδίων κεφαλαίων στα 93,1 εκατ. ευρώ.

– Προτεινόμενο μέρισμα 0,07 ευρώ ανά μετοχή.