Αυξημένη κερδοφορία και πωλήσεις για τη ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ και την ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή στο α’ τρίμηνο

Αυξημένη κερδοφορία και πωλήσεις για τη ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ και την ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή στο α’ τρίμηνο
Photo: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Η λειτουργική κερδοφορία προ αποσβέσεων του ομίλου ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ ανήλθε στα 72 εκατ. ευρώ.

Στα 281,9 εκατ. ευρώ διαμορφώθηκαν οι ενοποιημένες πωλήσεις της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, στο πρώτο τρίμηνο του 2016, έναντι 227,1 εκατ. ευρώ, το πρώτο τρίμηνο του 2015, αυξημένες κατά 24,1%.

Η λειτουργική κερδοφορία προ αποσβέσεων (EBITDA) του ομίλου ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ ανήλθε στα 72 εκατ. ευρώ έναντι 39,4 εκατ. ευρώ, το πρώτο τρίμηνο του προηγούμενου έτους, αυξημένη κατά 82,7%, θετικά επηρεασμένη, κυρίως, από τον τομέα των κατασκευών. Τα αποτελέσματα προ φόρων διαμορφώθηκαν σε κέρδη 40,7 εκατ. ευρώ έναντι κερδών 14,5 εκατ. ευρώ, το πρώτο τρίμηνο του 2015, ενώ τα καθαρά αποτελέσματα μετά την αφαίρεση των φόρων και των δικαιωμάτων μειοψηφίας διαμορφώθηκαν σε κέρδη 23,8 εκατ. ευρώ έναντι κερδών 3,6 εκατ. ευρώ, το προηγούμενο έτος. Ο συνολικός καθαρός τραπεζικός δανεισμός διαμορφώθηκε στα 431,8 εκατ. ευρώ. Τα χρηματικά διαθέσιμα, στο τέλος του τριμήνου, ανέρχονταν στα 402,6 εκατ. ευρώ, ενώ ο συνολικός δανεισμός στα 834,4 εκατ. ευρώ.

Στις επιμέρους δραστηριότητες:

Στον τομέα των κατασκευών, το τρέχον κατασκευαστικό ανεκτέλεστο του ομίλου παραμένει στο υψηλό επίπεδο των περίπου 2,8 δισ. ευρώ, ενισχύοντας τις προοπτικές κερδοφορίας και δημιουργίας ικανών ταμειακών ροών στα επόμενα τρίμηνα. Ο κατασκευαστικός τζίρος για τρίτους διαμορφώθηκε στα 232,6 εκατ. ευρώ έναντι 180,3 εκατ. ευρώ, το 2015, σημειώνοντας άνοδο κατά 29%, ενώ τα λειτουργικά αποτελέσματα προ αποσβέσεων (EBITDA) του τομέα διαμορφώθηκαν στα 42,7 εκατ. ευρώ έναντι 10,6 εκατ. ευρώ, το πρώτο τρίμηνο του 2015. Στον τομέα του real estate, οι πωλήσεις διαμορφώθηκαν στα 1,3 εκατ. ευρώ, ενώ υπήρξε 0,3 εκατ. ευρώ λειτουργικό κέρδος προ αποσβέσεων (ΕΒΙΤDA).

Στον τομέα των Παραχωρήσεων, δεδομένης της ενοποίησης του τομέα σχεδόν στο σύνολό του με τη μέθοδο της καθαρής θέσης, τα καθαρά αποτελέσματα διαμορφώθηκαν σε 0,1 εκατ. ευρώ έναντι 0,8 εκατ. ευρώ, το 2015. Υπενθυμίζεται ότι στον κλάδο των Παραχωρήσεων, ο όμιλος έχει πλέον αναλάβει ένα ικανό χαρτοφυλάκιο τριών μεγάλων οδικών έργων, στα δύο εκ των οποίων (Ιόνια Οδός και Αυτοκινητόδρομος Κεντρικής Ελλάδας) θα αυξήσει σημαντικά τη συμμετοχή του στο προσεχές διάστημα (το τρίτο έργο αφορά τη συμμετοχή του ομίλου στην Ολυμπία Οδό). Συνολικά, ο όμιλος θα έχει επενδυμένα ίδια κεφάλαια περίπου 185 εκατ. ευρώ στα εν λόγω τρία έργα. Στον τομέα της ενέργειας, τα καθαρά αποτελέσματα για τον όμιλο διαμορφώθηκαν σε κέρδη 7,4 εκατ. ευρώ έναντι κερδών 12,5 εκατ. ευρώ, το πρώτο τρίμηνο του 2015.

Αυξημένες κατά 9,8% οι ενοποιημένες πωλήσεις της «ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή»

Αύξηση κατά 9,8% κατέγραψαν οι ενοποιημένες πωλήσεις της «ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή», στο πρώτο τρίμηνο του 2016, οι οποίες ανήλθαν στα 50,4 εκατ. ευρώ έναντι 45,9 εκατ. ευρώ, το πρώτο τρίμηνο του 2015. Τα καθαρά κέρδη μετά από τα δικαιώματα μειοψηφίας διαμορφώθηκαν στα 7 εκατ. ευρώ έναντι 12,2 εκατ. ευρώ, μειωμένα κατά 42,6%, επηρεασμένα αρνητικά, κυρίως, από συναλλαγματικές διαφορές, καθώς το περυσινό τρίμηνο αυτές υπήρξαν θετικές κατά 3,4 εκατ. ευρώ, ενώ εφέτος ήταν αρνητικές κατά 0,9 εκατ. ευρώ.

Αναλυτικότερα, τα έσοδα από τον τομέα της ηλεκτροπαραγωγής διαμορφώθηκαν στα 39 εκατ. ευρώ έναντι 37,5 εκατ. ευρώ, το αντίστοιχο περυσινό διάστημα, αυξημένα κατά 4%. Τα έσοδα από τον τομέα της εμπορίας ηλεκτρικής ενέργειας ανήλθαν στα 7,3 εκατ. ευρώ. Οι πωλήσεις του κατασκευαστικού τομέα της εταιρίας προς τρίτους διαμορφώθηκαν στα 3,8 εκατ. ευρώ έναντι 2,3 εκατ. ευρώ, το πρώτο τρίμηνο του 2015.

Η συνολική λειτουργική κερδοφορία προ αποσβέσεων, τόκων, φόρων και επενδυτικών αποτελεσμάτων, (EBITDA) ανήλθε στα 30,5 εκατ. ευρώ έναντι 29,2 εκατ. ευρώ, το πρώτο τρίμηνο του 2015, αυξημένη κατά 4,4%. Τα συνολικά λειτουργικά κέρδη προ φόρων και τόκων (ΕΒΙΤ) ανήλθαν στα 20,8 εκατ. ευρώ έναντι 19,7 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 5,5%. Τα κέρδη προ φόρων διαμορφώθηκαν στα 10 εκατ. ευρώ έναντι 15,3 εκατ. ευρώ, το πρώτο τρίμηνο του 2015, μειωμένα κατά 34,6%. Η καθαρή δανειακή θέση του ομίλου (τραπεζικός δανεισμός μείον ταμειακά διαθέσιμα) στο πρώτο τρίμηνο του 2016 διαμορφώθηκε στα 337 εκατ. ευρώ έναντι 319 εκατ. ευρώ, στο τέλος του 2015.

Η συνολική εγκατεστημένη ισχύς του ομίλου ανέρχεται σε 664 MW. Ο όμιλος έχει εγκαταστήσει 394 MW στην Ελλάδα, 138 MW στις ΗΠΑ, 102 MW στην Πολωνία και 30 MW στη Βουλγαρία. Ταυτόχρονα, ο όμιλος διαθέτει υπό κατασκευή ή έτοιμες προς κατασκευή εγκαταστάσεις ΑΠΕ ισχύος 273 MW στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Συνολικά, η εταιρία λειτουργεί, κατασκευάζει ή έχει πλήρως αδειοδοτήσει 937 MW εγκαταστάσεων ΑΠΕ, στην Ευρώπη και την Αμερική. Όπως επισημαίνεται σε σχετική ανακοίνωση, στόχος της εταιρίας είναι, μέσα στα επόμενα χρόνια, να προσεγγίσει το μέγεθος των 1.000 MW έργων ΑΠΕ σε λειτουργία σε όλες τις χώρες δραστηριότητάς της.