Αυξημένη η συμμετοχή των ξένων επενδυτών στο Χρηματιστήριο

Αυξημένη η συμμετοχή των ξένων επενδυτών στο Χρηματιστήριο

Η συμμετοχή τους στη κεφαλαιοποίηση του Χ.Α. ανέρχεται σε 48% σύμφωνα με την ΕΧΑΕ. 

Το αυξημένο ενδιαφέρον των ξένων επενδυτών προσέλκυσε το Ελληνικό Χρηματιστήριο κατά τον μήνα Οκτώβριο, ενώ για δωδέκατο συνεχόμενο μήνα οι εισροές κεφαλαίων από ξένους επενδυτές υπερέβησαν τις εκροές. Τον Οκτώβριο 2013 οι ξένοι επενδυτές στο σύνολό τους εμφάνισαν εισροές της τάξης των 926,29 εκατ. Οι Έλληνες επενδυτές εμφανίζονται πωλητές, με εκροές κεφαλαίων ύψους 883,26 εκατ.

Συγκεκριμένα σύμφωνα με την ΕΧΑΕ, η συμμετοχή των ξένων επενδυτών στη συνολική κεφαλαιοποίηση της Ελληνικής αγοράς ανέρχεται σε 48,0% έναντι 44,5% στο τέλος του προηγούμενου μήνα, καταγράφοντας αύξηση 7,9%. Ωστόσο, συνυπολογίζοντας την συμμετοχή του ΤΧΣ (37,2%) στη συνολική κεφαλαιοποίηση της Ελληνικής αγοράς η συμμετοχή των ξένων επενδυτών ανέρχεται σε 30,2% έναντι 28,9% στο τέλος του προηγούμενου μήνα παρουσιάζοντας αύξηση 4,5%.

Οι Έλληνες επενδυτές στο τέλος του μήνα κατείχαν το 31,5% του συνόλου της κεφαλαιοποίησης των μετοχών, από 34,7% τον Σεπτέμβριο.  Οι ξένοι επενδυτές τον Οκτώβριο 2013 πραγματοποίησαν το 60,0% των συναλλαγών (σε σχέση με το 48,0% τον προηγούμενο μήνα). Οι Έλληνες ιδιώτες επενδυτές τον Οκτώβριο 2013 πραγματοποίησαν το 19,1% των συναλλαγών (τον προηγούμενο μήνα πραγματοποίησαν το 30,7% των συναλλαγών).

Είναι το ελληνικό χρηματιστήριο το πιο ελκυστικό στον πλανήτη;

Η Αξία Συναλλαγών του Οκτωβρίου 2013 έφτασε τα 3.965,91 εκατ. σημειώνοντας άνοδο 199,6% από τη συναλλακτική δραστηριότητα του προηγούμενου μήνα που ήταν 1.323,67 εκατ. Σε σχέση με τον Οκτώβριο 2012 σημειώθηκε άνοδος 118,3%.

Η Μέση Ημερήσια Αξία Συναλλαγών του Οκτωβρίου 2013 ήταν 180,27 εκατ., αυξημένη σε σχέση με την αντίστοιχη του προηγούμενου μήνα (63,03 εκατ.) και αυξημένη της αντίστοιχης του ίδιου μήνα του προηγούμενου έτους (78,99 εκατ.).

Ο αριθμός των Ενεργών Μερίδων για το μήνα Οκτώβριο 2013 ανήλθε στις 40.633 έναντι 29.044 κατά τον προηγούμενο μήνα (τον Οκτώβριο 2012 ο αριθμός των ενεργών μερίδων ανήλθε στις 42.932). Τον Οκτώβριο 2013 δημιουργήθηκαν 1.314 Νέες Μερίδες Επενδυτών έναντι 1.070 νέων Μερίδων που δημιουργήθηκαν τον προηγούμενο μήνα.

Η Κεφαλαιοποίηση του Χ.Α. στο τέλος του μήνα υπολογίστηκε στα 63,04 δισ.. Σε σχέση με την αντίστοιχη κεφαλαιοποίηση του προηγούμενου μήνα που ήταν 51,94 δισ., σημειώθηκε αύξηση 21,4% ενώ συγκρινόμενη με την αντίστοιχη κεφαλαιοποίηση του ίδιου μήνα του προηγούμενου έτους που ήταν 30,62 δισ., σημειώθηκε αύξηση 105,9%.