Αύξηση 10% του τζίρου για τη ΣΙΔΜΑ

Η ενίσχυση της ρευστότητας και η ανάπτυξη των θυγατρικών παραμένουν στο επίκεντρο της στρατηγικής του ομίλου.

Με αύξηση του κύκλου εργασιών ολοκλήρωσε η ΣΙΔΜΑ ΑΕ το πρώτο τρίμηνο του 2014, τόσο σε επίπεδο μητρικής όσο και σε ενοποιημένο. Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, στην αύξηση αυτή συνετέλεσαν αφενός μεν στην μητρική η βελτίωση των εξαγωγών της, αφετέρου δε στον ενοποιημένο η αύξηση τόσο των εξαγωγών της θυγατρικής Πανέλκο, όσο και των πωλήσεων της θυγατρικής Sidma Bulgaria.

Αναλυτικότερα, ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών της ΣΙΔΜΑ κατά το πρώτο τρίμηνο του έτους διαμορφώθηκε στα 24,2 εκατ. ευρώ, έναντι 23,2 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2013 (αύξηση 4,4 %) ενώ μαζί με τις πωλήσεις αντιπροσωπείας διαμορφώθηκε στα 31,0 εκατ. ευρώ έναντι 30,3 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο χρόνο (αύξηση 2,4 %).

Σε επίπεδο Ομίλου, τα αποτελέσματα προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε ζημιά 12,6 χιλ. ευρώ από κέρδη 379 χιλ. ευρώ πέρυσι, κυρίως λόγω της έκτακτης επιστροφής 200 χιλ. ευρώ περίπου στο ΛΑΓΗΕ, ποσό που αφορούσε μέρος της παροχής ενέργειας φωτοβολταϊκών χρήσης 2013. Τα αποτελέσματα προ φόρων ανήλθαν σε ζημιές ύψους 2,2 εκ. ευρώ και είναι οριακά αυξημένα σε σχέση με την αντίστοιχη περυσινή περίοδο λόγω της παραπάνω έκτακτης επιστροφής.

Σε επίπεδο εταιρείας, ο κύκλος εργασιών της ΣΙΔΜΑ, κατά το πρώτο τρίμηνο του έτους, ανήλθε στα 14,5 εκατ. ευρώ, αυξημένος κατά 10% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2013, ενώ μαζί με τις πωλήσεις αντιπροσωπείας διαμορφώθηκε στα 21,3 εκ. ευρώ από 20,3 εκ. ευρώ αντίστοιχα (αύξηση 5,4 %).

Τα αποτελέσματα προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε ζημιές 66 χιλ. ευρώ επηρεασμένα από την έκτακτη επιστροφή ύψους 200 χιλ. ευρώ περίπου που προαναφέραμε, ενώ τα προ φόρων παρουσίασαν ζημιές ύψους 1,6 εκατ. ευρώ από 1,2 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περσινή περίοδο. Την επιδείνωση των αποτελεσμάτων επηρέασαν και τα αυξημένα χρηματοοικονομικά έξοδα της εταιρείας κατά 100 χιλ. ευρώ περίπου σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2013.

Με τα τρέχοντα δεδομένα της αγοράς η στρατηγική του Ομίλου ΣΙΔΜΑ εξακολουθεί να είναι η διατήρηση της ρευστότητας και η ανάπτυξη των θυγατρικών του, με έμφαση στην αύξηση της των πωλήσεων εκτός Ελλάδος σε επίπεδο Ομίλου. Οι πωλήσεις εκτός Ελλάδος ανέρχονται στο 35% των συνολικών πωλήσεων, αυξημένες κατά 5% σε σχέση με την αντίστοιχη περυσινή περίοδο.

Μειωμένος ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών της ΣΙΔΜΑ το α΄ εξάμηνο του 2013