Αύξηση 18% στον κύκλο εργασιών του ομίλου Reds

Η εταιρεία κατάφερε να συρρικνώσει τις ζημίες στα 0,6 εκατ. ευρώ στο α' εξάμηνο.

Συρρίκνωση ζημιών προ φόρων και αύξηση του κύκλου εργασιών εμφάνισε ο όμιλος της Reds το πρώτο εξάμηνο του 2014.

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, κατά το πρώτο εξάμηνο του 2014 ο κύκλος εργασιών του Ομίλου παρουσίασε αύξηση 18% και ανήλθε σε ποσό 2,7 εκατ. ευρώ, έναντι ποσού 2,3 εκατ. ευρώ του αντίστοιχου εξαμήνου 2013. Ο κύκλος εργασιών προέρχεται εξ΄ ολοκλήρου από τη μίσθωση του Εμπορικού Πάρκου “Smart Park”. O κύκλος εργασιών των καταστημάτων του Πάρκου ενισχύθηκε κατά 9% κατά τη διάρκεια του πρώτου εξαμήνου του έτους και η επισκεψιμότητά του παρουσίασε αύξηση κατά 20,7% κατά την ίδια χρονική περίοδο σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2013. Το ποσοστό κάλυψης των επιφανειών εμπορικής μίσθωσης ανέρχεται σε 98%.

Τα λειτουργικά αποτελέσματα (EBITDA) του ομίλου στο εξάμηνο του 2014 παρουσίασαν κέρδη 1,2 εκατ. ευρώ έναντι 0,7 εκατ. ευρώ του αντίστοιχου εξαμήνου 2013, ήτοι 69% αύξηση. Οι ζημίες προ φόρων σε ενοποιημένο επίπεδο ανήλθαν για το εξάμηνο του 2014 σε 0,6 εκατ. ευρώ έναντι ζημιών μετά από φόρους 1,0 εκατ. ευρώ του αντίστοιχου εξαμήνου 2013.