Αύξηση 21,1% στον κύκλο εργασιών της Centric Συμμετοχών

Ελαφρώς μειωμένα τα κέρδη της εταιρείας στο εννιάμηνο.

Στο ποσό των 441,2 εκατ. ευρώ ανήλθε ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών της Centric Συμμετοχών ΑΕ για την περίοδο Ιανουαρίου- Σεπτεμβρίου του 2013, έναντι 364,4 εκατ. ευρώ για την αντίστοιχη περίοδο του 2012 καταγράφοντας αύξηση κατά 21,1%.

Το μικτό κέρδος του ομίλου ανήλθε σε 8,6 εκατ. ευρώ έναντι 6,9 εκατ. ευρώ κατά τους πρώτους εννέα μήνες της χρήσης του 2012, καταγράφοντας αύξηση κατά 23,4%.

Τα ενοποιημένα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων & συνολικών αποσβέσεων (EBITDA) διαμορφώθηκαν σε 3,2 εκατ. ευρώ έναντι 3,8 εκατ. ευρώ κατά τους πρώτους εννέα μήνες του 2012 σημειώνοντας μείωση 16,2%.

Τα κέρδη προ φόρων (ΕΒΤ) ανήλθαν στα 3,2 εκατ. ευρώ έναντι 3,7 εκατ. ευρώ το εννεάμηνο του 2012. Τα κέρδη μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας (ΕΑΤΑΜ), ανήλθαν σε 2,1 εκατ. ευρώ, έναντι 2,6 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2012 υποχωρώντας κατά 20,8%.

Διαβάστε ακόμη: Συρρίκνωση ζημιών κατά 48,3% παρουσίασε η Intracom στο εννεάμηνο