Αύξηση 23,8% των κερδών για τη Space Hellas το 2017

Αύξηση 23,8% των κερδών για τη Space Hellas το 2017

Στον τομέα του εργατικού δυναμικού, η εταιρεία αναπτύσσεται χρόνο με τον χρόνο και πλέον αριθμεί 310 άτομα.

Ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών της Space Hellas για το 2017 ανήλθε στα 59,7 εκατ. ευρώ έναντι 48,2 εκατ. ευρώ το 2016 παρουσιάζοντας αύξηση 23,8%.

Τα μεικτά κέρδη αυξήθηκαν σε 14,2 εκατ. ευρώ το 2017 έναντι 13,1 εκατ. ευρώ το 2016, αύξηση που αποτυπώθηκε και στο EBITDA το οποίο έκλεισε σε 4,8 εκατ. ευρώ το 2017 έναντι 4,3 εκατ. ευρώ το 2016.

Τα κέρδη προ φόρων αυξήθηκαν κατά 18% και ανήλθαν σε 1.652 χιλ. ευρώ το 2017 έναντι 1.401 χιλ. ευρώ το 2016 και τα κέρδη μετά φόρων αυξήθηκαν σε 1.114 χιλ. ευρώ το 2017 έναντι 900.000 ευρώ το 2016.

Πέρα από τα λειτουργικά αποτελέσματα, ιδιαίτερη έμφαση δίδεται και στη δημιουργία ελεύθερων ταμειακών ροών οι οποίες είναι απαραίτητες για την εξυπηρέτηση των επενδυτικών πλάνων του ομίλου και αποτυπώνουν την αποτελεσματικότητα της στρατηγικής μας. Οι ελεύθερες ταμειακές ροές των ετών 2014-2016 επέτρεψαν στην εταιρεία να χρηματοδοτήσει τα επενδυτικά πλάνα το 2017, με ταυτόχρονη διατήρηση των επιπέδων υψηλής ρευστότητας.

Ταυτόχρονα, η εταιρεία κατά την διάρκεια του 2017, προέβη σε πληρωμή μερίσματος ύψους 0,03 ευρώ ανά μετοχή για την χρήση 2016, ενώ το 2018 θα προταθεί στη Γενική Συνέλευση των μετόχων πληρωμή μερίσματος προερχόμενο από μερίσματα Θυγατρικής για τη χρήση του 2017 ύψους 0,07 ευρώ ανά μετοχή.

Ο καθαρός δανεισμός του ομίλου ανέρχεται σε 10,1 εκατ. ευρώ, και λαμβάνοντας υπόψη ότι το ΕΒΙDTA του 2017 ήταν 4,8 εκατ. ευρώ ο δείκτης καθαρός δανεισμός / ΕBIDTA, ανέρχεται σε 2,1 φορές.

Στον τομέα του εργατικού δυναμικού, η εταιρεία αναπτύσσεται χρόνο με τον χρόνο και αριθμεί 310 άτομα σε σύγκριση με το 2014 που ήταν 210.

Για το 2018 αναμένονται σημαντικά έργα από μεγάλους οργανισμούς του ιδιωτικού και του δημόσιου τομέα, όπου η εταιρία προετοιμάζεται και θα διεκδικήσει με σημαντικές πιθανότητες επιτυχίας. Επίσης, ο όμιλος στοχεύει να ενισχύσει τη σταθερά κερδοφόρα πορεία του, με την προσήλωση στον εμπορικό στόχο εσόδων, κυρίως από τον ιδιωτικό τομέα και τη διατήρηση της υγιούς οικονομικής πορείας.