Αύξηση 35% στις ενοποιημένες πωλήσεις της Ικτίνος το 9μηνο

Οι πωλήσεις της Ικτίνος σε ενοποιημένο επίπεδο αυξήθηκαν στα 47,9 εκατ. ευρώ, ενώ τα EBITDA εμφανίζονται αυξημένα κατά 34,5%.

Συνεχίστηκε και κατά το εννεάμηνο του 2018 η ανοδική πορεία της Ικτίνος.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της εταιρείας, σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του προηγούμενου έτους, τα αποτελέσματά της είχαν ως εξής:

-Αύξηση πωλήσεων κατά 30,6% (42,4 εκατ., έναντι 32,4 εκατ. ευρώ)

-Αύξηση κερδών προ φόρων κατά 33,9% (16,5 εκατ. Ευρώ από 12,3 εκατ. ευρώ)

-Αύξηση των Κερδών προ Φόρων Τόκων και Αποσβέσεων (EBITDA) κατά 31,55% (18,33 εκατ. Ευρώ έναντι 13,93 εκατ. ευρώ)

Αντίστοιχα σε ενοποιημένο επίπεδο, το εννεάμηνο του έτους 2018, σε σχέση με το αντίστοιχο εννεάμηνο του έτους 2017, παρουσίασε:

-Αύξηση πωλήσεων κατά 35% (47,9 εκατ., έναντι 35,5 εκατ. ευρώ)

-Αύξηση κερδών προ φόρων κατά 41,64% (17,2 εκατ. Ευρώ από 12,1 εκατ. ευρώ)

-Αύξηση των Κερδών προ Φόρων Τόκων και Αποσβέσεων (EBITDA) κατά 34,5% (20,2 εκατ. Ευρώ έναντι 15 εκατ. ευρώ).