Αύξηση αποδοχών για τους εργαζομένους της Lidl Hellas από την 1η Μαρτίου

Η εταιρεία προγραμματίζει επίσης νέες προσλήψεις, ενδυναμώνοντας περαιτέρω την παρουσία της στην ελληνική αγορά λιανεμπορίου.

Την αύξηση των αποδοχών για τους εργαζόμενούς της στην Ελλάδα από την 1η Μαρτίου ανακοίνωσε η Lidl Hellas.

Όπως αναφέρει η εταιρία, από 1 Μαρτίου 2019 η Lidl Ελλάς θα εφαρμόσει μια νέα μισθολογική πολιτική, με στόχο την περαιτέρω ενίσχυση των βασικών αρχών της. Για τον λόγο αυτό, ανέπτυξε, με ισχύ από 1 Μαρτίου 2019, μια νέα μισθολογική δομή, που θα έχει ως αποτέλεσμα την αύξηση των απολαβών και κατά συνέπεια την αυξημένη επένδυση σε μισθούς κατά 5,3%.

Η Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού συνεχίζει να επενδύει στους ανθρώπους της μέσα από ευκαιρίες επαγγελματικής ανέλιξης και προσωπικής εξέλιξης, διατηρώντας τους πάντα στο επίκεντρο. Όπως κάθε χρόνο, έτσι και το 2019, προγραμματίζει νέες προσλήψεις, ενδυναμώνοντας περαιτέρω την παρουσία της στην ελληνική αγορά λιανεμπορίου, με στόχο να παραμείνει ένας εργοδότης επιλογής, σταθερός και υπεύθυνος. Υπολογίζεται ότι μέχρι το τέλος του 2019 θα απασχολεί 6.000 εργαζόμενους από περίπου 5.500 εργαζόμενους.

Όπως αναφέρει η εταιρία, για την ικανοποίηση των εργαζομένων, θα διοργανώσει μέσα στο 2019 πολλές δράσεις με κόστος που ξεπερνάει τις 600.000€. Επίσης, θα συνεχίσει να προσφέρει δώρα στους εργαζομένους που κλείνουν 10 χρόνια εργασίας στη Lidl Ελλάς, καθώς και στους νέους γονείς. Συνολικά, εντός του 2019, θα επενδύσει σχεδόν 800.000€ για την ικανοποίηση και δέσμευση των εργαζομένων της.

Έχοντας τον άνθρωπο στο επίκεντρο, επενδύει συνεχώς και στην εκπαίδευση και ανάπτυξή τους με δράσεις, σεμινάρια και πολλά εργαλεία Εκπαίδευσης και Ανάπτυξης, όπως το σύστημα LEON (Learning Online) στα καταστήματα. Η συνολική επένδυση για την Εκπαίδευση και Ανάπτυξη το 2019 ανέρχεται στo 1.300.000€.

Συγχρόνως, επενδύει στους νέους απόφοιτους πανεπιστημίων και στους νέους επαγγελματίες, με προγράμματα Trainee, αναγνωρίζοντας ότι αποτελούν το μελλοντικό εργατικό δυναμικό της εταιρείας. Προσπαθεί, έτσι, να αναστρέψει το brain drain και να «κρατήσει» τα νέα ταλέντα στην Ελλάδα.