Αύξηση εργασιών παρουσιάστηκε στον κλάδο του leasing μετά από αρκετά έτη στασιμότητας

pixabay.com

Θετική τάση και συγκρατημένη αισιοδοξία για τον κλάδο της Χρηματοδοτικής Μίσθωσης βάσει των αποτελεσμάτων Νέων Εργασιών κατά το 2019.

Η Ένωση Ελληνικών Εταιρειών Χρηματοδοτικής Μίσθωσης συγκέντρωσε για λογαριασμό των Μελών της, τα ετήσια Στατιστικά στοιχεία που αφορούν στις Νέες Εργασίες Χρηματοδοτικών Μισθώσεων για το 2019, καθώς και στο Υπολειπόμενο Κεφάλαιο των Συμβάσεων Χρηματοδοτικής Μίσθωσης στις 31/12/2019.

Γενικότερα, τα Στατιστικά στοιχεία που συλλέχθηκαν από τα Μέλη της Ένωσης για το 2019, δείχνουν μία θετική προοπτική για την ελληνική αγορά χρηματοδοτικής μίσθωσης μετά από αρκετά έτη στασιμότητας. Ειδικότερα, οι Νέες Εργασίες του έτους ανέρχονται σε 463,2 εκατ. ευρώ συνολικά, παρουσιάζοντας αύξηση 40% συγκριτικά με το προηγούμενο έτος, που είχε παρατηρηθεί μία πτωτική τάση σε σχέση με το 2017.

Αναλυτικότερα, όσον αφορά την Επιχειρηματική Δραστηριότητα, πρωταγωνίστησαν οι κλάδοι των Υπηρεσιών & της Βιομηχανίας με ποσοστά 44,8% και 28,6% αντιστοίχως και ακολούθησε ο κλάδος του Εμπορίου & των Λοιπών δραστηριοτήτων.

Σχετικά με το είδος των παγίων που χρηματοδοτήθηκαν, το μεγαλύτερο ποσοστό των νέων εργασιών παρουσιάστηκε στη χρηματοδότηση μηχανημάτων (41.9% του συνόλου των Νέων Εργασιών) και ακινήτων (27,6%), τα οποία συνέβαλαν σημαντικά στη θετική αυτή τάση, ενώ ακολουθούν τα επιβατικά Ι.Χ. (12%) και τα επαγγελματικά Οχήματα (11,8%). Τέλος, το μικρότερο ποσοστό, βάσει των στοιχείων του 2019, αφορά τη χρηματοδότηση για εξοπλισμό γραφείου (3,2%) και άλλου είδους εξοπλισμούς (3,4%).