Αύξηση κερδών το πρώτο εξάμηνο του 2020 για την Entersoft

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, η άνοδος αυτή προέρχεται τόσο από την καλή επίδοση της μητρικής όσο και από τις εξαιρετικές επιδόσεις της θυγατρικής Retail Link σε Ελλάδα αλλά και των θυγατρικών σε Ρουμανία και Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.

Σε 8,02 εκατ. ευρώ ανήλθαν τα ενοποιημένα έσοδα της Entersoft το πρώτο εξάμηνο του 2020 έναντι 8,04 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι.

Τα κέρδη προ φόρων αναπτύχθηκαν με ισχυρότερο ρυθμό και ανήλθαν σε 2,62 εκατ. ευρώ, έναντι 1,92 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περσινή περίοδο σημειώνοντας αύξηση 36%.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, η άνοδος αυτή προέρχεται τόσο από την καλή επίδοση της μητρικής όσο και από τις εξαιρετικές επιδόσεις της θυγατρικής Retail Link σε Ελλάδα αλλά και των θυγατρικών σε Ρουμανία και Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.

Τα καθαρά έσοδα ανήλθαν στα 6,15 εκατ. ευρώ, μειωμένα κατά 3%, ενώ τα κέρδη προ φόρων αυξήθηκαν κατά 14% και ανήλθαν στα 1,80 εκατ. ευρώ. Τα ρευστά διαθέσιμα υπερτριπλασιάστηκαν, ξεπερνώντας τα 9,3 εκατ. ευρώ. Αυτά τα διαθέσιμα σε συνδυασμό με τη δυνατότητα δανεισμού δίνουν στον Όμιλο επενδυτικές δυνατότητες που ξεπερνούν τα 12 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων μόλις 3,6 εκατ. ευρώ προήλθαν από την πρόσφατη αύξηση μετοχικού κεφαλαίου για την εισαγωγή στην Κύρια Αγορά του ΧΑ.

Σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση, ο Όμιλος εξετάζει ευκαιρίες εξαγορών αλλά και ανάπτυξης νέων προϊόντων και υπηρεσιών. Για το δεύτερο εξάμηνο έχει ενισχυθεί το ανεκτέλεστο από νέα έργα ενώ η εφαρμογή των ηλεκτρονικών βιβλίων και της ηλεκτρονικής τιμολόγησης αναμένεται να τονώσει τα έσοδα τόσο της μητρικής όσο και της θυγατρικής Retail Link που κατέχει ηγετική θέση ως πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης.