Αύξηση κύκλου εργασιών αλλά μείωση κερδών παρουσίασε ο όμιλος ΕΛΙΝΟΙΛ

Με σημερινή του ανακοίνωση, ο Όμιλος παρουσίασε τα οικονομικά του αποτελέσματα για το 2018.

Αύξηση 61% κατέγραψε ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών του ομίλου ΕΛΙΝΟΙΛ στη χρήση 2018 καθώς ανήλθε σε 2.204,04 εκατ. ευρώ έναντι 1.368,2 εκατ. ευρώ το 2017, σύμφωνα με σημερινή ανακοίνωση.

Τα μικτά κέρδη του Ομίλου το 2018 ανήλθαν σε 44,4 εκατ. ευρώ έναντι 45,6 εκατ. ευρώ το 2017 και τα κέρδη προ φόρων, χρηματοοικονομικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε 13,3 εκατ. ευρώ έναντι 13,4 εκατ. ευρώ το 2017. Αντίστοιχα τα ενοποιημένα προ φόρων κέρδη του ομίλου (EBT) ανήλθαν σε 4,3 εκατ. ευρώ έναντι 6,3 εκατ. ευρώ ενώ τα ενοποιημένα κέρδη μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας (EATAM) ανήλθαν σε κέρδη 2,8 εκατ. ευρώ έναντι 4,2 εκατ. ευρώ. Όσον αφορά στη μητρική εταιρία ΕΛΙΝΟΙΛ Α.Ε., το 2018 τα κέρδη προ φόρων, χρηματοοικονομικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε 12,4 εκατ. ευρώ έναντι 12,4 εκατ. ευρώ, τα κέρδη προ φόρων σε 3,9 εκατ. ευρώ έναντι 5,3 εκατ. ευρώ το 2017 και τα κέρδη μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας (EATAM) σε 2,6 εκατ. ευρώ έναντι 3,6 εκατ. ευρώ.

Τα πολύ θετικά αποτελέσματα του 2018 είναι το αποτέλεσμα της τήρησης με απόλυτη συνέπεια του επιχειρηματικού πλάνου που προέβλεπε δραστική μείωση λειτουργικών  δαπανών χωρίς αποδυνάμωση της οργανωτική δομής, επιλεκτική ανάπτυξη στην εσωτερική αγορά, έλεγχο και μείωση των παρεχόμενων πιστώσεων και επέκταση δραστηριοτήτων στη διεθνή αγορά. Η υλοποίηση του πλάνου αυτού είχε ως αποτέλεσμα τη διατήρηση των μεριδίων αγοράς και την ισχυρή κερδοφορία. Η ΕΛΙΝΟΙΛ το 2018 ενίσχυσε το δίκτυο ελίν, διατήρησε την κορυφαία θέση που κατέχει στην εξυπηρέτηση της βιομηχανίας και αξιοποίησε την πολύ καλή σεζόν στον θαλάσσιο τουρισμό χάρη στο εκτεταμένο νησιωτικό δίκτυο πρατηρίων ελίν και την κατάλληλα διαμορφωμένη οργανωτική δομή της. Παράλληλα, με την πρωτοποριακή σειρά καυσίμων Crystal κάλυψε ιδανικά τις πραγματικές ανάγκες των πελατών της, ενισχύοντας την πιστότητα τους στο brand ελίν, προσέλκυσε ένα ευρύ φάσμα νέων πελατών και ενίσχυσε σημαντικά το προφίλ της αφού εκτός από άριστη ποιότητα καυσίμων, προσφέρει πλέον και τα κορυφαία τεχνικά χαρακτηριστικά.

Σε επίπεδο Ομίλου, το 2018 οι περισσότερες θυγατρικές παρουσιάζουν θετική πορεία. Η Eλίν Τεχνική διατηρεί την εξαιρετική πορεία και την παρουσία της σε μεγάλα έργα με εξαιρετικά οικονομικά αποτελέσματα. Η Ελίν Ναυτική συνεχίζει να είναι κερδοφόρος χάρη στην άρτια οργάνωση και την εκμετάλλευση των επωφελών συνεργασιών στον χώρο των ναυλώσεων, ενώ η Ελίν Σταθμοί παρουσίασε μικρές ζημίες. Η συνδεδεμένη με την ΕΛΙΝΟΙΛ Ελίν Verd διένυσε μια δύσκολη περίοδο, με αποτέλεσμα την αρνητική συνεισφορά της στα αποτελέσματα του ομίλου.

Όπως σημειώνεται, το 2019 η πορεία της αγοράς θα εξαρτηθεί σε μεγάλο βαθμό από το οικονομικό κλίμα που θα επικρατήσει στην χώρα μας. Μικρότερη, αλλά όχι ασήμαντη επίπτωση στην εξέλιξη της αγοράς αναμένεται να έχει η πορεία των πωλήσεων του πετρελαίου θέρμανσης. Όμως, όπως συνεχίζει η ανακοίνωση, η ΕΛΙΝΟΙΛ εδώ και χρόνια έχει καταφέρει να μην εξαρτά την πορεία της από ένα προϊόν με τόσο μεγάλη διακύμανση στην κατανάλωση όπως το πετρέλαιο θέρμανσης.

Το 2019 η ΕΛΙΝΟΙΛ αναφέρει ότι θα εστιάσει στην περαιτέρω ανάπτυξη του δικτύου ελίν προσθέτοντας νέα, ποιοτικά σημεία πώλησης, στην εδραίωση των διαφοροποιημένων προϊόντων Crystal (unleaded & diesel Crystal) επεκτείνοντας την τοποθέτησή τους σε ακόμη μεγαλύτερο αριθμό πρατηρίων ελίν αλλά και στη νέα δραστηριότητά της στην ηλεκτρική ενέργεια και το φυσικό αέριο. Συγχρόνως, θα ενισχύσει την δυναμική της παρουσία στις Διεθνείς αγορές, με στόχο την περαιτέρω ανάπτυξη των εξαγωγών της.

Τέλος, σημειώνεται ότι η οικονομική έκθεση της περιόδου 1/1/2018 – 31/12/2018 της ΕΛINΟΙΛ Α.Ε. δημοσιεύτηκε την Μ. Πέμπτη 25 Απριλίου 2019 και είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα της εταιρίας www.elin.gr καθώς και στο Χρηματιστήριο Αθηνών www.athex.gr από την ίδια ημερομηνία.