Αύξηση πωλήσεων και διεύρυνση της κερδοφορίας για τον ελληνικό εταιρικό τομέα το 2018

Οι ελληνικές επιχειρήσεις, στο σύνολό τους, κατάφεραν να βελτιώσουν τα οικονομικά τους αποτελέσματα και το 2018, καταγράφοντας αξιόλογες επιδόσεις για τέταρτη συνεχόμενη χρονιά.

Οι επιδόσεις του ελληνικού επιχειρηματικού τομέα, στο σύνολό του, ήταν θετικές και το 2018. Αυτό συμπεραίνεται από την επεξεργασία των οικονομικών μεγεθών ενός μεγάλου δείγματος επιχειρήσεων που προέρχονται από όλους τους τομείς δραστηριότητας σύμφωνα με ανάλυση / μελέτη της Διεύθυνσης Οικονομικών – Κλαδικών Μελετών της ICAP. Ειδικότερα, στα αρχεία της ICAP Databank υπήρχαν καταχωρημένες 11.397 επιχειρήσεις (εξαιρουμένων τραπεζών-ασφαλειών) με διαθέσιμους δημοσιευμένους ισολογισμούς και για τις δύο τελευταίες χρήσεις, ώστε να είναι δυνατή η σύγκριση των μεγεθών. Από τις εταιρείες αυτές οι 1.839 είναι βιομηχανικές, οι 4.479 εμπορικές, οι 3.520 εταιρείες παροχής υπηρεσιών, ενώ 782 και 777 εταιρείες, αντίστοιχα, προέρχονται από τον τουριστικό και τον κατασκευαστικό κλάδο. Τα μεγέθη των επιχειρήσεων αυτών για το 2018 συγκρίνονται με τα αντίστοιχα μεγέθη (των ιδίων επιχειρήσεων) του 2017.

O Νικήτας Κωνσταντέλλος, Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος του ομίλου εταιρειών ICAP, δήλωσε σχετικά: «Οι ελληνικές επιχειρήσεις, στο σύνολό τους, κατάφεραν να βελτιώσουν τα οικονομικά τους αποτελέσματα και το 2018, καταγράφοντας αξιόλογες επιδόσεις για τέταρτη συνεχόμενη χρονιά. Από τα ενοποιημένα αποτελέσματα ενός μεγάλου δείγματος 11.397 ελληνικών επιχειρήσεων (εκτός Τραπεζών-Ασφαλειών), διαπιστώνεται ότι αυτές κατέγραψαν αύξηση στον κύκλο εργασιών τους και περαιτέρω διεύρυνση της καθαρής κερδοφορίας τους.

Ο κύκλος εργασιών του συνόλου των εταιρειών σημείωσε αύξηση κατά 9,8% ανερχόμενος σε 138,4 δισ. ευρώ. Αύξηση εμφάνισαν όλοι οι τομείς πλην των Τεχνικών εταιρειών όπου κατέγραψαν μικρή μείωση.
Τα συνολικά καθαρά κέρδη (προ φόρου) διαμορφώθηκαν στο ποσό των 5,6 δισ. ευρώ εμφανίζοντας ετήσια αύξηση 11,5%. Η άνοδος της κερδοφορίας προέρχεται από τους Τομείς του Εμπορίου, των Υπηρεσιών και του Τουρισμού. Μικρή μείωση εμφάνισε ο τομέας της Βιομηχανίας, ενώ αρνητικά αποτελέσματα φαίνεται ότι κατέγραψε ο τομέας των τεχνικών εταιρειών. Συνολικά, το 66% των επιχειρήσεων του συνολικού δείγματος ήταν κερδοφόρες το 2018, έναντι 64% το 2017. Ωστόσο, σε επίπεδο EBITDA η εικόνα είναι διαφορετική, καθώς καταγράφεται μείωση αυτών κατά 1,2 δισ. ευρώ ή 8,9%, μεταβολή που προέρχεται κατά κύριο λόγο από τον τομέα των Υπηρεσιών και ιδιαίτερα από την ΔΕΗ που παρουσίασε μείωση 814 εκατ. ευρώ (2018: -68,8 εκατ. ευρώ, 2017: 745,4 εκατ. ευρώ). Μείωση κατέγραψε και ο τομέας της Βιομηχανίας καθώς και ο Κατασκευαστικός κλάδος ενώ ο τομέας του Εμπορίου και του Τουρισμού παρουσίασαν βελτίωση.

Όσον αφορά το 2019, θετικά είναι τα μηνύματα, καθώς από τα οικονομικά αποτελέσματα 154 εισηγμένων εταιρειών (εξαιρουμένων των τραπεζών) προκύπτει αύξηση του κύκλου εργασιών τους κατά 2,5% το πρώτο εξάμηνο, αύξηση των EBITDA κατά 7,5% και σημαντική διεύρυνση της κερδοφορίας κατά 43%.
Η επάνοδος της ελληνικής οικονομίας σε θετική τροχιά τα τελευταία δύο χρόνια, τάση η οποία συνεχίζεται και το πρώτο εξάμηνο του 2019, επιδρά θετικά στην ελληνική επιχειρηματικότητα και αυτό αποτυπώνεται στα οικονομικά του αποτελέσματα.

Ωστόσο, θεωρώ ότι οι ελληνικές επιχειρήσεις μπορούν και πρέπει να ενισχύσουν περισσότερο την ανταγωνιστικότητά τους, δημιουργώντας μεγαλύτερες προοπτικές για το μέλλον. Η περαιτέρω βελτίωση του οικονομικού κλίματος, η διατήρηση της εγχώριας οικονομίας σε αναπτυξιακό ρυθμό με την συνέχιση των μεταρρυθμίσεων, αλλά κυρίως η επιτάχυνση αυτού μέσω περισσότερων επενδύσεων, σίγουρα θα συμβάλει προς αυτή την κατεύθυνση και θα ενισχύσει τις επιχειρηματικές προσδοκίες».

Σύμφωνα με μελέτη της ICAP, μόνο το 1/4 των επιχειρήσεων στην Ελλάδα διοικούνται από γυναίκες. Από το συνολικό δείγμα ελληνικών εταιρειών (27.267), μόνο το 24% έχει γυναίκες διευθυντές. Επιπρoσθέτως, στη χώρα μας μόνο το 11,3% των θέσεων σε διοικητικά συμβούλια κατέχουν γυναίκες, όταν η μέση συμμετοχή στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι 25,3%.

Τα συγκεκριμένα στοιχεία, που δείχνουν ότι οι γυναίκες δεν κατάφεραν να βρουν τη θέση που τους αξίζει στον επιχειρηματικό τομέα, ούτε στον 21ο αιώνα, παρουσίασε η πρόεδρος του Εθνικού Επιμελητηριακού Δικτύου Ελληνίδων Γυναικών Επιχειρηματιών (ΕΕΔΕΓΕ), Σοφία Κουνενάκη – Εφραίμογλου, σε ημερίδα με θέμα τη γυναικεία επιχειρηματικότητα στις χώρες του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας Ευξείνου Πόντου (ΟΣΕΠ) που διοργάνωσε στη Θεσσαλονίκη το Επιχειρηματικό Συμβούλιο του ΟΣΕΠ.

Η πλειοψηφία των εταιρειών που διαχειρίζονται οι γυναίκες είναι στον τομέα του τουρισμού, με ποσοστό 29,8%, τόνισε η κ. Κουνενάκη – Εφραίμογλου, προσθέτοντας ότι τα υψηλότερα ποσοστά διείσδυσης των επιχειρήσεων που διοικούνται από γυναίκες εντοπίζονται στα νησιά του Ιονίου, την Κρήτη, τη Μακεδονία και τα νησιά του Αιγαίου, ενώ η χαμηλότερη συμμετοχή των γυναικών καταγράφεται στη Θράκη.

Στην Αττική, το ποσοστό των επιχειρήσεων που διαχειρίζονται οι γυναίκες είναι πάνω από 23%. Ωστόσο, καθώς οι επιχειρήσεις αυξάνουν το μέγεθός τους, το ποσοστό των γυναικών σε ανώτατα διοικητικά καθήκοντα μειώνεται, σημείωσε η πρόεδρος του ΕΕΔΕΓΕ.

Ένα άλλο στοιχείο στο οποίο έδωσε έμφαση είναι ότι οι γυναίκες επικεντρώνονται κυρίως σε κλάδους με χαμηλό εισόδημα, με χαμηλές προοπτικές οικονομικής και επιχειρηματικής ανάπτυξης. «Αν και η ενθάρρυνση περισσότερων γυναικών να αποκτήσουν ΜΜΕ αυξάνει τις προοπτικές απασχόλησης, υπάρχει μία ευκαιρία για μεγαλύτερη οικονομική ανέλιξη, όταν οι γυναίκες περνούν σε τομείς, στους οποίους κυριαρχούν άνδρες. Σε αυτούς τους τομείς μπορούν να κερδίσουν τρεις φορές περισσότερα από τους παραδοσιακά γυναικείους» υπογράμμισε.

Επικαλούμενη πρόσφατη έρευνα της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας (ΔΟΕ) – για 13.000 εταιρείες από 70 χώρες – η πρόεδρος του ΕΕΔΕΓΕ, τόνισε ότι τα πορίσματά της έδειξαν ότι τα εταιρικά κέρδη είναι αυξημένα έως και 20% όταν οι γυναίκες κατέχουν ηγετικές θέσεις.

Η ΕΕΔΕΓΕ υποστηρίζει την ποσόστωση 30% στα διοικητικά συμβούλια εισηγμένων εταιρειών, υποχρέωση ίσων αμοιβών και εκπαίδευση στους τομείς της χρηματοδότησης, των ψηφιακών τεχνολογιών και των δημιουργικών βιομηχανιών, τόνισε η κ. Κουνενάκη – Εφραίμογλου.

«Αν έχεις θάρρος, επιτυχημένα επιχειρηματικά μοντέλα και ελπίδα, τα πάντα είναι πιθανά» ανέφερε η πρόεδρος της Εθνικής Συνομοσπονδίας για τις Γυναίκες Επιχειρηματίες στη Ρουμανία, (CONAF), Κριστίνα Τσίριακ. Η Ρουμανία είναι μεταξύ των πρώτων 10 χωρών στην Ευρωπαϊκή Ένωση με βάση τα ποσοστά γυναικών επιχειρηματιών. Πάνω από το 38% των γυναικών είναι επιχειρηματίες, όμως πάνω από το 99% γυναικών επιχειρηματιών δραστηριοποιούνται σε μικρές επιχειρήσεις, επισήμανε.

«Το 51% του πληθυσμού της χώρας είμαστε γυναίκες, αλλά έχουμε δυσκολίες, δεν είναι πολλές οι γυναίκες σε κυβερνητικές θέσεις, στην πολιτική, σε κέντρα λήψης αποφάσεων, υπογράμμισε, τονίζοντας την ανάγκη εκπαίδευσης στην επιχειρηματικότητα, ανταλλαγής εμπειριών και δικτύωσης.

Την πρόταση δημιουργίας ενός οργανισμού εντός του ΟΣΕΠ που θα παράσχει αποτελεσματική στήριξη σε γυναίκες επιχειρηματίες στις χώρες – μέλη του, που υποβλήθηκε το 2016 στο Επιχειρηματικό Συμβούλιο του ΟΣΕΠ, παρουσίασε η Όλγκα Ανιστσένκο, από τη ρωσική εταιρεία πετρελαίου και φυσικού αερίου, CJSC «SIBUR – PETROKON», η οποία ηγήθηκε της προσπάθειας δικτύωσης γυναικών επιχειρηματιών.

Ο οργανισμός – δίκτυο για τις γυναίκες επιχειρηματίες στις χώρες της περιοχής του Εύξεινου Πόντου θα λειτουργεί εντός του ΟΣΕΠ, το Επιχειρηματικό Συμβουλίου του οποίου θα καθορίσει τις κύριες κατευθύνσεις και τις προσπάθειες στήριξης της γυναικείας επιχειρηματικότητας με όλες τις θεσμικές δυνατότητες του, όπως εξήγησε.

Στην ημερίδα, που πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της ελληνικής προεδρίας στον ΟΣΕΠ για το τρέχον εξάμηνο – εκπρόσωποι οργανώσεων για τη γυναικεία επιχειρηματικότητα από την Ελλάδα και άλλες χώρες μέλη του Οργανισμού, γυναίκες επιχειρηματίες και εκπρόσωποι Τραπεζικών Ιδρυμάτων, διερεύνησαν τρόπους προώθησης της δικτύωσης γυναικών επιχειρηματιών στις χώρες – μέλη του ΟΣΕΠ, ως μέσο διείσδυσης σε τοπικές και ξένες αγορές, το επιχειρηματικό περιβάλλον στην περιοχή και στην Ε.Ε. και κοινωνικές πτυχές, όπως τα διλήμματα “ εργασία ή οικογένεια” και τη στήριξη του ρόλου της εργαζόμενης μητέρας.

«Οι γυναίκες αντιμετωπίζουν πολλά εμπόδια, όταν προσπαθούν να αναπτύξουν επιχειρηματική δραστηριότητα», τόνισε ο Αριστοτέλης Σπιηλιώτης, Γενικός Γραμματέας της Τράπεζας Εμπορίου και Ανάπτυξης της Μαύρης Θάλασσας (Παρευξείνια Τράπεζα) και πρόσθεσε: «η κατάσταση για τις γυναίκες στην περιοχή του Εύξεινου Πόντου δεν είναι λιγότερο δύσκολη. Θέλουμε να απομακρύνουμε τα εμπόδια, κι αυτός είναι ένας από τους βασικούς λόγους που διοργανώνεται η ημερίδα, να ακούσουμε προβλήματα και να αναζητήσουμε τρόπους που θα βοηθήσουν τις γυναίκες να αξιοποιήσουν πλήρως το δυναμικό τους». Τόνισε, επίσης, ότι η Παρευξείνια Τράπεζα θα είναι πολύ υποστηρικτική σε αυτό.

Την ημερίδα που πραγματοποιήθηκε στις εγκαταστάσεις της Παρευξείνιας Τράπεζας από το Επιχειρηματικό Συμβούλιο του ΟΣΕΠ, σε συνεργασία με την Τράπεζα Εμπορίου και Ανάπτυξης Ευξείνου Πόντου και το Εμπορικό και το Βιομηχανικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης, υπό την αιγίδα της Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης συντόνισε ο προεδρεύων του Επιχειρηματικού Συμβουλίου του ΟΣΕΠ, Χαρίλαος Αλεξόπουλος. Χαιρετισμούς απηύθυναν ο αντιπεριφερειάρχης Δημόσιας Υγείας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, Χρήστος Μήττας και η Μαρία Καραγιάννη, Εντεταλμένη Σύμβουλος σε θέματα Τουρισμού και Διεθνών Σχέσεων του Δήμου Θεσσαλονίκης.