Αύξηση πωλήσεων με ζημιές για την Τεχνική Ολυμπιακή στο α’ εξάμηνο του 2013

Αύξηση πωλήσεων με ζημιές για την Τεχνική Ολυμπιακή στο α’ εξάμηνο του 2013

Μείωση του συνόλου των ιδίων κεφαλαίων του ομίλου.

Στο ποσό των 10,36 εκατ. ευρώ ανήλθε ο κύκλος εργασιών του Ομίλου Τεχνική Ολυμπιακή ΑΕ στο πρώτο εξάμηνο του 2013, έναντι 6,20 εκατ. ευρώ στο πρώτο εξάμηνο του 2012. Αντίστοιχα, ο κύκλος εργασιών της εταιρείας διαμορφώθηκε σε 0,37 εκατ. ευρώ έναντι 0,79 εκατ. ευρώ στο περσινό πρώτο εξάμηνο.

Τα λειτουργικά αποτελέσματα σε επίπεδο Ομίλου (EBITDA) στο πρώτο εξάμηνο 2013 διαμορφώθηκαν ζημιογόνα στα 6,23 εκατ. ευρώ, έναντι ζημιών 4,51 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο 2012, ενώ σε εταιρικό επίπεδο διαμορφώθηκαν ζημιογόνα και ανήλθαν σε 0,22 εκατ. ευρώ έναντι κερδών 0,10 εκατ. ευρώ το πρώτο εξάμηνο 2012.

Το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων σε επίπεδο Ομίλου διαμορφώθηκε σε 322,937 εκατ. ευρώ έναντι 389,012 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο εξάμηνο 2012.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, η συνεχιζόμενη οικονομική κρίση εξακολουθεί να επηρεάζει τα αποτελέσματα του Ομίλου, δεδομένου ότι οι δύο κύριοι κλάδοι (κατασκευών και τουρισμού) που δραστηριοποιούνται οι εταιρείες του Ομίλου, έχουν πληγεί περισσότερο από άλλους κλάδους. Στο πλαίσιο αυτό, η διοίκηση της Τεχνικής Ολυμπιακής εντείνει τις προσπάθειές της, τόσο για την ανάπτυξη του τομέα του τουρισμού, όσο και την ανάληψη νέων τεχνικών έργων.