Αύξηση στα λειτουργικά EBITDA για τον όμιλο Μαΐλλη το Α΄ εξάμηνο

Αύξηση στα λειτουργικά EBITDA για τον όμιλο Μαΐλλη το Α΄ εξάμηνο

Οριακή μείωση στις πωλήσεις σε σύγκριση με το 2012.

Αύξηση 28,3% εμφάνισαν τα λειτουργικά EBITDA του ομίλου Μαΐλλης, το πρώτο εξάμηνο του 2013, με το μικτό περιθώριο να βελτιώνεται κατά 1 ποσοστιαία μονάδα, ενώ οι πωλήσεις του α’ εξαμήνου του 2013 μειώθηκαν οριακά κατά 1%.

Παράλληλα, ο κύκλος εργασιών του ομίλου το α’ τρίμηνο του 2013 επηρεάστηκε αρνητικά από την επιβράδυνση της ευρωπαϊκής οικονομίας. Ωστόσο, η βελτίωση του μικτού περιθωρίου κέρδους και η συγκράτηση των λειτουργικών εξόδων είχαν ως αποτέλεσμα την αύξηση του λειτουργικού EBITDA.

Οι πωλήσεις του ομίλου, κατά το α’ εξάμηνο του 2013, ανήλθαν στα 136 εκατ. ευρώ, παρουσιάζοντας οριακή μείωση 1,0%, σε σύγκριση με το 2012, σαν αποτέλεσμα της μείωσης της ζήτησης στα διαρκή αγαθά, λόγω της οικονομικής ύφεσης στην Ευρώπη.

Το μικτό περιθώριο κέρδους στο 20,17% ήταν υψηλότερο κατά 1 ποσοστιαία μονάδα, σε σύγκριση με την προηγούμενη χρονιά, λόγω της αύξησης του περιθωρίου μικτού κέρδους, καθώς και της ευρύτερης συμμετοχής στις πωλήσεις του ομίλου των συσκευαστικών μηχανών.

Εξαιρουμένων των εκτάκτων εσόδων και εξόδων που οφείλονται, κυρίως, σε συναλλαγματικές διαφορές, προβλέψεις, καθώς και έξοδα αναδιάρθρωσης, το λειτουργικό EBITDA του Α’ εξαμήνου του 2013 διαμορφώθηκε στα 7,687 εκατ. ευρώ (έναντι 5,990 εκατ. ευρώ, το 2012), αφού, εκτός της αύξησης του μικτού περιθωρίου κέρδους, μειώθηκαν και τα λειτουργικά έξοδα. Αντίστοιχα, το συνολικό EBITDA διαμορφώθηκε στα 6,013 εκατ. ευρώ έναντι 5,448 εκατ. ευρώ, για το 2012.

Οι ζημιές προ φόρων ανήλθαν στα 8,9 εκατ. ευρώ έναντι 9,4 εκατ. ευρώ, την αντίστοιχη περίοδο του 2012. Οι ζημιές μετά φόρων ανήλθαν στα 12,1 εκατ. ευρώ έναντι 9,8 εκατ. ευρώ, την αντίστοιχη περίοδο του 2012. Η διεύρυνση των ζημιών οφείλεται στην αρνητική επίδραση των συναλλαγματικών διαφορών και στην αναβαλλόμενη φορολογία, σε σύγκριση με το 2012.

Σύγκριση απόδοσης Α’ & Β’ τριμήνου 2013

Οι πωλήσεις του ομίλου, το β’ τρίμηνο 2013, σε σχέση με το α’, αυξήθηκαν κατά 3,1%, ενώ το μικτό κέρδος αυξήθηκε κατά 14,6%, με αποτέλεσμα τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων, (EBITDA) να αυξηθούν κατά 1,45 εκατ. ευρώ.