Αύξηση της ανεργίας παγκοσμίως «βλέπει» ο Διεθνής Οργανισμός Εργασίας για το 2020

Το ποσοστό της παγκόσμιας ανεργίας παρέμεινε σταθερό το 2019, στο 5,4% και με 188 εκατ. ανθρώπους ανά τον κόσμο χωρίς δουλειά.

Τέλος στη φθίνουσα πορεία της παγκόσμιας ανεργίας κηρύσσει ο Διεθνής Οργανισμός Εργασίας (ΙLO), με το ποσοστό των ανέργων να σταθεροποιείται έπειτα από εννέα χρόνια αποκλιμάκωσης, ενώ δεν αποκλείει και άνοδο την επόμενη χρονιά, καθώς η παγκόσμια οικονομία επιβραδύνεται.

Το ποσοστό της παγκόσμιας ανεργίας παρέμεινε σταθερό το 2019, στο 5,4% και με 188 εκατ. ανθρώπους ανά τον κόσμο χωρίς δουλειά. Για φέτος ο ILO προβλέπει ότι θα παραμείνει στα ίδια επίπεδα, ενώ το 2021 αναμένεται να αυξηθεί στο 5,5%, όπως αναφέρει ο Οργανισμός στην ετήσια έκθεσή του. Ακόμη και εκείνοι με θέσεις εργασίας, καθίσταται ολοένα και πιο δύσκολο να βελτιώσουν την ποιότητα ζωής ή να εξέλθουν της φτώχειας, μια τάση ιδιαίτερα ανησυχητική σύμφωνα με τον γενικό διευθυντή του ILO, Γκάι Ράιντερ, με «σημαντικές επιπτώσεις για την κοινωνική συνοχή», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Σύμφωνα με την έκθεση του ILO, περίπου 470 εκατ. άνθρωποι ανά τον κόσμο αμείβονται ανεπαρκώς. Η έκθεση υπογραμμίζει τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι νέοι στην ανεύρεση εργασίας, με το 22% των νέων ηλικίας 15-24 να μην έχουν κάποιο είδος απασχόλησης, εκπαίδευση ή επιμόρφωσης. Παράλληλα, η συμμετοχή των γυναικών στο εργατικό δυναμικό παραμένει κάτω από το μέσο όρο, μόλις στο 47%, 27 ποσοστιαίες μονάδες κάτω από το ποσοστό των ανδρών. «Δεν πηγαίνουμε στην κατεύθυνση που θέλουμε να πάμε», ανέφερε ο κ. Ράιντερ κατά την παρουσίαση της έκθεσης και αναφερόμενος στη δέσμευση των ηγετών του G20 το 2014 για κλείσιμο της ψαλίδας μεταξύ ανδρών και γυναικών.

Σε μια ελπιδοφόρο ένδειξη, η παγκόσμια φτώχεια μειώνεται, αν και η πρόοδος είναι περιορισμένη στις χώρες χαμηλού εισοδήματος, ειδικά στην υποσαχάριο Αφρική.