Αύξηση του μεριδίου αγοράς της Eurolife ERB το 2016

Αύξηση του μεριδίου αγοράς της Eurolife ERB το 2016

Ο ασφαλιστικός όμιλος συγκέντρωσε τη χρονιά που πέρασε το 13% του συνόλου της αγοράς.

 

Αύξηση μεγεθών και μεριδίου αγοράς για το 2016 ανακοίνωσε ο Ασφαλιστικός Όμιλος Eurolife ERB.

Ειδικότερα, το 2016 ο Όμιλος Eurolife ERB παρουσίασε αύξηση 62% στο σύνολο παραγωγής ασφαλίστρων σε Ελλάδα και Ρουμανία, σε σχέση με το 2015, αγγίζοντας τα 498 εκατ. ευρώ.

Η πολυκαναλική δραστηριοποίηση του Ομίλου στην Ελλάδα, η ενίσχυση του σχεδιασμού νέων και ανταγωνιστικών προϊόντων και η αποδεδειγμένη εξειδίκευση στο bancassurance, οδήγησαν στην ενδυνάμωση των μεγεθών παραγωγής του Ομίλου, όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση.

Σε επίπεδο μεριδίων αγοράς, ο Ασφαλιστικός Όμιλος Eurolife ERB, μέσω των εταιρειών Eurolife ERB ΑΕΑΖ και Eurolife ERB ΑΕΓΑ, συγκέντρωσε το 2016 το 13% του συνόλου της αγοράς. Ειδικότερα, το μερίδιο αγοράς της Eurolife ERB στις Ασφαλίσεις Ζωής ανήλθε το 2016 σε 22%, καταγράφοντας αύξηση σχεδόν 80% σε σχέση με το 2015 και στις Γενικές Ασφαλίσεις σε 3,2%.

Σημαντική αύξηση κατέγραψε το 2016 ο Όμιλος Eurolife ERB και σε επίπεδο κερδοφορίας, σημειώνοντας αύξηση 55% στα κέρδη προ φόρων, τα οποία ανήλθαν σε 106 εκατ. ευρώ και αύξηση 43 % στα κέρδη μετά από φόρους που διαμορφώθηκαν στα 69 εκατ. ευρώ.

Σε ό,τι αφορά τη θυγατρική εταιρεία του Ομίλου ERB Ασφαλιστικές Υπηρεσίες ΑΕΜΑ, η οποία δραστηριοποιείται από το 1992 ως μεσίτης στη διαμεσολάβηση ασφαλιστικών εργασιών με εξειδίκευση στις επιχειρηματικές ασφαλίσεις, διατήρησε και το 2016 τη δυναμική της, με αυξητική τάση στα υπό διαχείριση ασφάλιστρα. Τα κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε 1,1 εκατ. ευρώ, προσελκύοντας νέες εργασίες τόσο στις επιχειρηματικές ασφαλίσεις, όσο και στις ασφαλίσεις προσώπων.

Αντίστοιχα, στη Ρουμανία οι θυγατρικές Ζωής, Eurolife ERB Asigurari de Viata και Γενικών Ασφαλίσεων Eurolife ERB Asigurari Generale, ενίσχυσαν τη διείσδυσή τους στο πελατολόγιο της Τράπεζας Bancpost μέσω αποταμιευτικών και επενδυτικών λύσεων, σημειώνοντας κέρδη προ φόρων της τάξεως του 0,36 εκατ. ευρώ.

Το 2016 η Eurolife ERB κατέβαλε 387εκατ. ευρώ σε αποζημιώσεις.

Επίσης, το 2016 συνεχίστηκε η επιλεκτική ανάπτυξη συνεργασιών με ποιοτικά δίκτυα πωλήσεων, με έμφαση στην εκπαίδευση και την υποστήριξη τους με προϊόντα και υπηρεσίες.

O πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της Eurolife ERBInsurance Group ΑΕ Συμμετοχών, Αλέξανδρος Σαρρηγεωργίου δήλωσε σχετικά με τα αποτελέσματα του Ομίλου: «Το 2016 ολοκληρώθηκε η μετάβασή μας στο διεθνή Όμιλο της Fairfax, μια εξέλιξη που προσδίδει νέα δυναμική στον Όμιλο Eurolife ERB για τους εργαζόμενους μας, τους πελάτες και τους συνεργάτες μας. Το προηγούμενο έτος ήταν μια χρονιά εξαιρετικών επιδόσεων, τόσο σε επίπεδο πωλήσεων, όσο και σε επίπεδο κερδοφορίας.

Μια χρονιά στη διάρκεια της οποίας παρουσιάσαμε νέα προϊόντα και εξελίξαμε άλλα ήδη υπάρχοντα. Έχοντας απόλυτη εμπιστοσύνη στις προοπτικές ανάπτυξης του ελληνικού ασφαλιστικού κλάδου, στόχος μας για το 2017 είναι η πλήρης αναβάθμιση του συνόλου των εργασιών του Ομίλου με γνώμονα την καλύτερη εξυπηρέτηση του ασφαλισμένου, την απλοποίηση των προϊόντων και των υπηρεσιών και τη βελτίωση της καθημερινότητας και του τρόπου αλληλεπίδρασης με τους συνεργάτες μας, παρέχοντας ουσιαστική και αποτελεσματική ασφάλεια στην ελληνική οικογένεια και κοινωνία».