Άγονοι οι περισσότεροι ηλεκτρονικοί πλειστηριασμοί της Τετάρτης

Οι 50 πλειστηριασμοί ανεστάλησαν κατόπιν συνεννόησης των οφειλετών και του επισπεύδοντα και 135 κηρύχθηκαν άγονοι.

Άγονοι κηρύχθηκαν οι περισσότεροι από τους προγραμματισμένους πλειστηριασμούς, σύμφωνα με ανακοίνωση του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείων Αθηνών-Πειραιώς-Αιγαίου & Δωδεκανήσου.

Συγκεκριμένα, κατά την πρώτη ημέρα διεξαγωγής των ηλεκτρονικών πλειστηριασμών, είχαν προγραμματιστεί να εκτελεστούν 261 πλειστηριασμοί πανελλαδικά.

Από αυτούς, 76 κρίθηκαν γόνιμοι, 50 πλειστηριασμοί ανεστάλησαν κατόπιν συνεννόησης των οφειλετών και του επισπεύδοντα και 135 κηρύχθηκαν άγονοι και θα επαναληφθούν εν ευθέτω χρόνω.