Αλλαγές στο ΔΣ του «Ιατρικό Αθηνών»: Αυτός είναι ο νέος Γενικός Διευθυντής

Το νέο διοικητικό συμβούλιο της εισηγμένης.

Η εταιρεία «ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ Ε.Α.Ε.» ενημερώνει το επενδυτικό κοινό, ότι κατόπιν της από 31-8-2020 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου ο Σύμβουλος κ. Γεώργιος Ζέρδιλας αναλαμβάνει καθήκοντα εκτελεστικού Γενικού Διευθυντή του Ομίλου Ιατρικού Αθηνών και ως εκ τούτου καθίσταται εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.

Το Διοικητικό Συμβούλιο κατόπιν αυτού ανασυγκροτείται σε σώμα ως εξής:

  1. Γεώργιος Αποστολόπουλοςτου Βασιλείου και της Ελένης, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, Εκτελεστικό Μέλος.
  2. Χρήστος Αποστολόπουλοςτου Γεωργίου και της Παναγιώτας, Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, Εκτελεστικό Μέλος.
  3. Βασίλειος Αποστολόπουλοςτου Γεωργίου και της Παναγιώτας, Δ/νων Σύμβουλος, Εκτελεστικό Μέλος.
  4. Γεώργιος Ζέρδιλαςτου Χαράλαμπου και της Πηνελόπης, Σύμβουλος, Εκτελεστικό Μέλος
  5. Βασιλική Μέγγουτου Ιωάννη και της Σοφίας, Σύμβουλος, Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό Μέλος.
  6. Αλεξάνδρα Μικρουλέατου Περικλή και της Όλγας, Σύμβουλος, Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό Μέλος.
  7. Νικόλαος Κορίτσαςτου Χρήστου και της Δήμητρας, Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό Μέλος.

Η θητεία των ανωτέρω λήγει την 9-7-2022.